Toán Toán 10 NC

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
523.png
ycbt $\iff \vec{AK} = \dfrac{2}{3} \vec{BC} \iff (x_K +1 ; y_K -2) = \dfrac{2}{3} ( 8;4) \iff x_K = (\dfrac{13}{3} ; \dfrac{14}{3})$
 
  • Like
Reactions: park chanyeol 9a1
Top Bottom