toán 10 khó

Sally Klein

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2016
67
32
106
...Sao Hỏa...
giúp tớ với!!!!!!!!!

biết tanx=2b/a-c. Gía trị biểu thức A=a.cos^2x+2bsinx.cosx+c.sin^2x bằng
[tex]tan x=\frac{2b}{a-c}[/tex]
[tex]A= a.cos^{2}x +2b.sinx.cosx+c.sin^{2}x[/tex]
[tex]= a.cos^{2}x+b.sin2x+c.sin^{2}x[/tex]
[tex]=a.\frac{1+cos2x}{2}+b.sin2x+c.\frac{1-cos2x}{2}[/tex]
[tex]=a.\frac{1+\frac{1-tan^{2}x}{1+tan^{2}x}}{2}+b.\frac{2.tanx}{1+tan^{2}x}+c.\frac{1-\frac{1-tan^{2}x}{1+tan^{2}x}}{2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow[/tex]...
 
  • Like
Reactions: lovely12345678

Sally Klein

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2016
67
32
106
...Sao Hỏa...
trình bày luôn đi bạn
[tex]tan x=\frac{2b}{a-c}[/tex]
[tex]A= a.cos^{2}x +2b.sinx.cosx+c.sin^{2}x[/tex]
[tex]= a.cos^{2}x+b.sin2x+c.sin^{2}x[/tex]
[tex]=a.\frac{1+cos2x}{2}+b.sin2x+c.\frac{1-cos2x}{2}[/tex]
[tex]=a.\frac{1+\frac{1-tan^{2}x}{1+tan^{2}x}}{2}+b.\frac{2.tanx}{1+tan^{2}x}+c.\frac{1-\frac{1-tan^{2}x}{1+tan^{2}x}}{2}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow[/tex]...
 

yasuo0099

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng sáu 2016
115
104
131
Hà Nội
...
giúp tớ với!!!!!!!!!

biết tanx=2b/a-c. Gía trị biểu thức A=a.cos^2x+2bsinx.cosx+c.sin^2x bằng
Bạn có thể làm theo cách sau:
A= a.cos^2.x+(a-c).(sinx/cosx).(sinx.cosx)+c.sin^2x
A= a+ (a-c) sin^2.x - (a-c) sin^2.x (biến đổi 1 chút a.cos^2.x = a.(1-sin^2.x), rồi bạn rút gọn hết sẽ ra pt này...)
=> A=a
Chúc bạn học tốt.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: lovely12345678
Top Bottom