[toán 10] HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi phuong_phuong_phuong, 8 Tháng mười 2010.

Lượt xem: 839

 1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Bạn đã biết nuôi "Heo đất" trên diễn đàn HOCMAI?


  bài 1: Trong mặt phẳng A(1;2) và B(3:3/2)
  a) tìm tọa độ điểm C đối xứng với A qua B.
  b) tìm số M sao cho 3 điểm A(1;2) ; B(3;3/2) ; D(m;4) thẳng hàng

  bài 2: trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có M(1;2) ; N(1;2) ; P(0;3) lần lượt là trung điểm của BC, AC, AB.
  a) xác định tọa độ các đỉnh và trọng tâm tam giác ABC.
  b) xác định tọa độ điểm H sao cho 2AB + 3AC - 5AH = 0 (chỗ này véc tơ nhé)
  c) tính AH theo AB, AC (chỗ này véc tơ nhé)
  d) Tìm điểm K trên Ox sao cho AC + BC nhỏ nhất (chỗ này véc tơ nhé)
  e) tìm điểm I cách đều 3 đỉnh A, B,C
   
 2. cuccuong

  cuccuong Guest

  Bài 1 :
  a) điểm C đối xứng vs A qua B [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] B là trung điểm của CA
  [TEX]\Leftrightarrow [/TEX] [TEX]\left{\begin{x_{B}= \frac{x_{A}+x_{C}}{2}}\\{y_{B}= \frac{y_{A}+y_{C}}{2}} [/TEX]
  b) Ta có :
  véc tơ AB có tọa độ = ( 2 ; [TEX]\frac{-1}{2}[/TEX] )
  véc tơ AD có tọa độ = ( m-1 ;2)
  A, B , D thằng hàng[TEX] \Leftrightarrow[/TEX] 2 véc tơ AB và AD cùng phương
  [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] [TEX]\frac{2}{m-1} = \frac{\frac{-1}{2}}{2}[/TEX]
  Bài 2 :
  a) ta có hpt :
  [TEX]\left{\begin{{x_{M}= \frac{x_{B}+x_{C}}{2}}\\{{x_{N}= \frac{x_{A}+x_{C}}{2}}\\{{x_{P}= \frac{x_{A}+x_{B}}{2}} [/TEX]
  [TEX]\left{\begin{{y_{M}= \frac{y_{B}+y_{C}}{2}}\\{{y_{N}= \frac{y_{A}+y_{C}}{2}}\\{{y_{P}= \frac{y_{A}+y_{B}}{2}} [/TEX]
  giải 2 hpt [TEX]\Rightarrow[/TEX] tọa độ A,B,C và trọng tâm tam giác ABC
  b) Tất cả sau đây là véc tơ:
  2AB+3AC-5AH = 0 [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] [TEX]AH = \frac{2AB}{5} + \frac{3AC}{5}[/TEX]
  Suy ra điểm H được xác định là đỉnh thứ 4 của hình bình hành APHQ trong đó [TEX]AP = \frac{2AB}{5}; AQ = \frac{3AC}{5}[/TEX]
  c) câu C ở câu B rồi
  d) điểm K thì liên quan j` đến AC và BC vậy ?
  e) I là giao điểm 3 đường phân giác của tam giác ABC
  gọi AA' là phân giác trong góc A
  suy ra : [TEX]\frac{BA'}{CA'} = \frac{AB}{AC}[/TEX] [TEX]\Leftrightarrow \frac{BA'}{BC}=\frac{AB}{AB+AC}[/TEX] tính đc BA' và tọa độ A' từ đó tính được AA'
  suy ra [TEX]\frac {A'I}{IA}=\frac{BA'}{BA} \Leftrightarrow \frac{A'I}{A'A}=\frac{BA'}{BA'+BA}[/TEX] tính đc tọa độ I
   
 3. đề thầy ra như thế mà............................................................................................................
   
 4. tinker.royal

  tinker.royal Guest

  Phải Toán 10 hok dzậy, cách giải thấy # quá .
   

CHIA SẺ TRANG NÀY