[Toán 10]Hàm số

N

noinhobinhyen

mình chưa thấy cái ẩn $m$ của bạn ở đâu cả

___

Bạn cứ xét $\Delta$ rồi áp dụng hệ thức tính tổng và tích 2 nghiệm của pt

$x_1 < 1 < x_2$

$\Leftrightarrow (x_1-1)(x_2-1) < 0$

$\Leftrightarrow P-S+1 < 0$

thay P và S theo ẩn m giải bpt đó là ra
 
Top Bottom