[Toán 10] Đề thi học kỳ I

A

arrigato

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I-PHẦN CHUNG(7 điểm):

Bài 1: (2,5 điểm)

Cho hàm số $y=-{x}^{2}-2x+3$
  • Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
  • Tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường thẳng $y=x-1$

Bài 2: (1,5 điểm)
Cho phương trình $m{x}^{2}-3(m+1)x+5=0$
  • Giải phương trình khi $m=1$
  • Tìm m để phương trình có một nghiệm $x=2$. Tìm nghiệm còn lại.

Bài 3: (2 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho A(1;2), B(-2;6), C(9;8).
  • Chứng minh A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác. Tính chu vi, diện tích tam giác đó.
  • Tìm tọa độ D sao cho hình thang ABCD có đáy $BC=2AD$.

Bài 4: (1 điểm)
Cho a, b là các số dương.
Chứng minh rằng: $\frac{a}{\sqrt{b}}+\frac{b}{\sqrt{a}}$\geq$\sqrt{a}+\sqrt{b}$. Đẳng thức xảy ra khi nào?​

II-PHẦN RIÊNG(3 điểm):
Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó.

A-Chương trình cơ bản:

Bài 5a(2 điểm):
Giải phương trình $\sqrt{2x-3}=x-3$.

Bài 6a(1 điểm):
Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của các đoạn AB, AC và BC. Tính $\vec{AG}$ theo hai vectơ $\vec{AM}$ và $\vec{AN}$​

B-Chương trình nâng cao:

Bài 5b(2 điểm):
Giải hệ phương trình $\left\{\begin{array}{l}x+y+xy=5\\(x+y)xy=6 \end{array}\right.$

Bài 6b(1 điểm):
Cho tứ giác ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC, còn P là trọng tâm tam giác AND. Tính $\vec{NP}$ theo hai vectơ $\vec{NA}$ và $\vec{ND}$.​
 
J

jungyunho_mylove

toán 10

Bài 4
Quy đồng ta có [TEX]a\sqrt{a}+b\sqrt{b} \geq a\sqrt{b}+b\sqrt{a}[/TEX]
[TEX]\Rightarrow (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2(\sqrt{a}+\sqrt{b}) \geq 0[/TEX] ( luôn đúng)
dấu bằng xảy ra [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] a=b
 
Top Bottom