toán 10 : chữa hộ em với

Y

yen_96_hungyen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hộ em với làm chi tiết nha. e xem hôm nay em thi học kì có đùng k.em cần gấp tối nay
bài 1 : cho tam giác ABC A(-4;1) B(2;4) C(2;-2)
tìm trực tâm H va tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC
bài 2 : M(1;2) N(4;7) P(-2;3) không thẳng hàng tìm toạ độ trọng tâm G cua tam giác MNP và tìm điểm Q để tứ giác MNPQ là hình bình hành
bài 3 : tam giác ABC A(-4;-5) B(1;5) C( 4;-1) tìm tâm đường tròn nội tiếp
bài 4 : A(3;0) B(0;3) C(0;5) tìm D để từ giác ABCD là hình thang cân
bài 5 : cho hình bình hành ABCD tâm I , diện tích = 2 . biết A(1;0) B(2;0) I thuộc đuềong thẳng d:y=x . xác định toạ độ của C và D
bài 6 : tam giác ABC có trung điểm của các cạnh lần lượt là M(3;0) N(0;3) P(0;5) . tìm toạ độ các đỉnh của tam giác
bài 7 : cho tam giác ABC A(1;3) B(0;1) C(-4;-1) tìm hình chiếu H của A lên đường BC . tìm A' đối xứng với A qua BC
bài 8 : cho tam giác ABC trọng tâm G ( -2;-1) cạnh AB:4x +y+15=0 , đường AC:2x+5y+3=0 tìm đỉnh A và trung điểm I của BC
bài 9 : tìm các đỉnh của hình vuông ABCD biết A và B thuộc d: y=x+8
và C và D thuộc p: y= x^2
bài 10 : tìm M thuộc d: x=4 để 4 đỉnh A(3;0) B(0;3) C(0;5) và điểm M cùng thuộc 1 đường tròn
bài 11 : cho A(1;0) B(2;0) M thuộc trục Oy . tìm quỹ tích trọng tâm của tam giác AMP
bài 12 : cho d: mx+y-3 = 0 và d': x+my-2m-1=0
a) tìm điểm cố định của đường d và d'
b) giả sử d cắt d' tại I . tìm quỹ tích giao điểm I
bài 13 : cho tam giác ABC A(1;3) B(-2;2) C(3;-4).tìm M thuộc trục Oy để độ dài MA+MB-5MC đạt giá trị nhỏ nhất
 
T

tinasuco96

hộ em với làm chi tiết nha. e xem hôm nay em thi học kì có đùng k.em cần gấp tối nay
bài 1 : cho tam giác ABC A(-4;1) B(2;4) C(2;-2)
tìm trực tâm H va tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC
bài 2 : M(1;2) N(4;7) P(-2;3) không thẳng hàng tìm toạ độ trọng tâm G cua tam giác MNP và tìm điểm Q để tứ giác MNPQ là hình bình hành
bài 3 : tam giác ABC A(-4;-5) B(1;5) C( 4;-1) tìm tâm đường tròn nội tiếp
bài 4 : A(3;0) B(0;3) C(0;5) tìm D để từ giác ABCD là hình thang cân
bài 5 : cho hình bình hành ABCD tâm I , diện tích = 2 . biết A(1;0) B(2;0) I thuộc đuềong thẳng d:y=x . xác định toạ độ của C và D
bài 6 : tam giác ABC có trung điểm của các cạnh lần lượt là M(3;0) N(0;3) P(0;5) . tìm toạ độ các đỉnh của tam giác
bài 7 : cho tam giác ABC A(1;3) B(0;1) C(-4;-1) tìm hình chiếu H của A lên đường BC . tìm A' đối xứng với A qua BC
bài 8 : cho tam giác ABC trọng tâm G ( -2;-1) cạnh AB:4x +y+15=0 , đường AC:2x+5y+3=0 tìm đỉnh A và trung điểm I của BC
bài 9 : tìm các đỉnh của hình vuông ABCD biết A và B thuộc d: y=x+8
và C và D thuộc p: y= x^2
bài 10 : tìm M thuộc d: x=4 để 4 đỉnh A(3;0) B(0;3) C(0;5) và điểm M cùng thuộc 1 đường tròn
bài 11 : cho A(1;0) B(2;0) M thuộc trục Oy . tìm quỹ tích trọng tâm của tam giác AMP
bài 12 : cho d: mx+y-3 = 0 và d': x+my-2m-1=0
a) tìm điểm cố định của đường d và d'
b) giả sử d cắt d' tại I . tìm quỹ tích giao điểm I
bài 13 : cho tam giác ABC A(1;3) B(-2;2) C(3;-4).tìm M thuộc trục Oy để độ dài MA+MB-5MC đạt giá trị nhỏ nhất
Bài 1:
H là trực tâm => vtAH.vtBC=9
vt BH.vtAC=0
tính từng vecto rồi thay vào. => hệ 2 pt: -6yh+6=0 và 6xh-3yh =0
Giải ra được x= 1/2: y=1
Vạy H {1/2;1}
 
K

khunjck

hộ em với làm chi tiết nha. e xem hôm nay em thi học kì có đùng k.em cần gấp tối nay
bài 1 : cho tam giác ABC A(-4;1) B(2;4) C(2;-2)
tìm trực tâm H va tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC
bài 2 : M(1;2) N(4;7) P(-2;3) không thẳng hàng tìm toạ độ trọng tâm G cua tam giác MNP và tìm điểm Q để tứ giác MNPQ là hình bình hành

Bài 1: Gọi E, F lần lượt là chân đường cao của cạnh BC, AC.
Ta có pt đt BC là: x - 2 =0 và pt đt Ac là: x+3y-3=0
+ AE vuông với BC nên pt đt AE là: y+1=0
+BF vuông với AC nên pt đt AC là : 3x - y- 2=0
-H=[TEX]AE\cap BF[/TEX], nên tọa độ H là nghiệm của hệ pt:
[TEX]\left{\begin{y + 1=0}\\{3x - y -2=0} [/TEX]
\Leftrightarrow[TEX]\left{\begin{x=1/3}\\{y=-1} [/TEX]

---->H([TEX]1/3;-1[/TEX])

Em thử tính toán lại hộ chị xem có nhầm phần nào không nhé!!!

Bài 2:
+Vì G là trọng tâm tam giác MNP nên G (1;4)

+Ta có pt dt MN là:5x -3y +1=0;và pt dt NP là : 2x - 3y +13=0
Vì tứ giác MNPQ là hbh nên MN//QP --->QP có pt là: 5x - 3y +19=0;
MQ//NP---> MQ có pt là: 2x -3y+4=0
- Q=[TEX]MQ\cap QP[/TEX],nên tọa độ của hệ pt:...---->Q(-5,-2)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom