Toán 10 tổ hợp , chỉnh hợp

Thảo_UwU

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng mười 2021
398
333
76
17
Hà Nội
Xếp [imath]5[/imath] học sinh nam trước có [imath]5![/imath] cách
Xét [imath]2[/imath] trường hợp bạn nam đứng trái và bạn nam đứng phải thì số cách xếp đều là [imath]5![/imath]
Vậy số cách là [imath]5!(5! + 5!) = 2.(5!)^2 = 28800[/imath](cách)
 
Top Bottom