Toán 7 Tính

LêmyBlink2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng tám 2019
416
593
96
Thanh Hóa
fan BLACKPINK
Nhận xét: Các số hạng của tổng D đều là các số chẵn, áp dụng cách làm của bài tập 3 để tìm số các số hạng của tổng D như sau:
Ta thấy:
10 = 2.4 + 2
12 = 2.5 + 2
14 = 2.6 + 2
...
998 = 2.498 + 2
Tương tự bài trên: từ 4 đến 498 có 495 số nên ta có số các số hạng của D là 495, mặt khác ta lại thấy: 495 = (998 - 10)/2 + 1 hay số các số hạng = (số hạng đầu - số hạng cuối) : khoảng cách rồi cộng thêm 1
Khi đó ta có:
D = 10 + 12 = ... + 996 + 998
+D = 998 + 996 ... + 12 + 10
2D = 1008 + 1008 + ... + 1008 + 1008
[TBODY] [/TBODY]
2D = 1008.495 → D = 504.495 = 249480
Thực chất D = (998 + 10).495 / 2
Qua các ví dụ trên, ta rút ra một cách tổng quát như sau: Cho dãy số cách đều u1, u2, u3, ... un (*), khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp của dãy là d.
Khi đó số các số hạng của dãy (*) là:
cac-dang-toan-nang-cao-L7-8.jpg

Tổng các số hạng của dãy (*) là:
cac-dang-toan-nang-cao-L7-9.jpg

Đặc biệt từ công thức (1) ta có thể tính được số hạng thứ n của dãy (*) là: un = u1 + (n - 1)d

Hoặc khi u1 = d = 1 thì
cac-dang-toan-nang-cao-L7-10.jpg
 

Kay Wallah

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng ba 2020
23
5
6
Hà Nội
Amsterdam
Nhận xét: Các số hạng của tổng D đều là các số chẵn, áp dụng cách làm của bài tập 3 để tìm số các số hạng của tổng D như sau:
Ta thấy:
10 = 2.4 + 2
12 = 2.5 + 2
14 = 2.6 + 2
...
998 = 2.498 + 2
Tương tự bài trên: từ 4 đến 498 có 495 số nên ta có số các số hạng của D là 495, mặt khác ta lại thấy: 495 = (998 - 10)/2 + 1 hay số các số hạng = (số hạng đầu - số hạng cuối) : khoảng cách rồi cộng thêm 1
Khi đó ta có:
D = 10 + 12 = ... + 996 + 998
+D = 998 + 996 ... + 12 + 10
2D = 1008 + 1008 + ... + 1008 + 1008
[TBODY] [/TBODY]
2D = 1008.495 → D = 504.495 = 249480
Thực chất D = (998 + 10).495 / 2
Qua các ví dụ trên, ta rút ra một cách tổng quát như sau: Cho dãy số cách đều u1, u2, u3, ... un (*), khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp của dãy là d.
Khi đó số các số hạng của dãy (*) là:
cac-dang-toan-nang-cao-L7-8.jpg

Tổng các số hạng của dãy (*) là:
cac-dang-toan-nang-cao-L7-9.jpg

Đặc biệt từ công thức (1) ta có thể tính được số hạng thứ n của dãy (*) là: un = u1 + (n - 1)d
Hoặc khi u1 = d = 1 thì
cac-dang-toan-nang-cao-L7-10.jpg
Thanks
 
  • Like
Reactions: LêmyBlink2k7
Top Bottom