Toán 9 Tính x+y

_Error404_

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2020
302
282
76
14
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Ta có: [imath](x+\sqrt{x^2+2022})(y+\sqrt{y^2+2022})=2022[/imath] (1)
[imath](-x+\sqrt{x^2+2022})(x+\sqrt{x^2+2022})=2022[/imath] (2)
[imath](-y+\sqrt{y^2+2022})(y+\sqrt{y^2+2022})=2022[/imath] (3)
Từ (1)(2) => [imath]x+y=\sqrt{x^2+2022}-\sqrt{y^2+2022}[/imath]
Từ (1)(3) => [imath]x+y=\sqrt{y^2+2022}-\sqrt{x^2+2022}[/imath]
=> [imath]x+y=-(x+y) => x+y=0[/imath]
 
Top Bottom