Ngoại ngữ Tính từ,trạng từ và các dạng so sánh

yukari321

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2018
163
96
36
An Giang
Unknown

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
Có thể giảng kĩ hơn ko ạ em dốt anh lắm huhu
Đây là dạng so sánh kép
The + So sánh hơn + S + V....... , The + So sánh hơn + S + V.......: (càng...càng...)
Ví dụ như câu 1:
The sun is high. The shadow is short (Mặt trời thì cao. Cái bóng thì ngắn)
Đổi sang câu so sánh kép
=> The higher the sun is , the shorter the shadow is (Mặt trời càng lên cao, cái bóng càng ngắn lại)
______SS hơn__S____ V,___ SS hơn____S______V
Bạn lấy hai tính từ đổi thành so sánh hơn đặt sau "the" đầu câu rồi viết lại S + V thôi
Đây là trường hợp với động từ to_be
Còn đối với động từ thường
Ví dụ như câu 25
We read this book carefully. We understand it well
=> The more carefully we read this book, the better we understand it
________SS hơn______S_______V________SS hơn__S__V
Trạng từ carefully đổi sang so sánh hơn là more carefully
Trạng từ well đổi sang so sánh hơn là better
Bạn lấy hai trạng đổi thành so sánh hơn đặt sau "the" đầu câu rồi viết lại S + V thôi
Còn câu 24
He becomes poorer because he spent too much money (Anh ta trở nên nghèo hơn vì anh ta đã tiêu quá nhiều tiền)
Mệnh đề because chỉ nguyên nhân nên ta đổi ở phía trước
=> The more money he spent, the poorer he becomes
(Anh ta tiêu càng nhiều tiền, anh ta càng trở nên nghèo hơn)
Còn với mệnh đề if ?
If you eat much vegetable, you will feel healthy
Bình thường thôi
=> The more vegetable you eat, the healthier you will feel
Để ý nếu có chữ "much+N" ở câu gốc, bạn phải đem từ đó đứng sau the more như mình đã làm
Bạn tham khảo nhé
 
Last edited:
Top Bottom