Toán 12 Tính tích phân

S I M O

Phụ trách nhóm Anh
Cu li diễn đàn
19 Tháng tư 2017
3,380
9
4,313
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
minhloveftuCái bôi xanh thứ nhất là bạn căn bậc 2 2 vế để làm xuất hiện dạng đạo hàm f(x) mà sau đó dùng trong tích phân
Bôi xanh thứ 2, bạn có thể hiểu đơn giản là đặt u = 1 + 4f(x). Đạo hàm của 1 + 4 f(x) sẽ bằng đạo hàm của f(x)4. Bởi vì dạng d(f(x)) muốn đưa về dạng như mẫu thì cần xuất hiện thêm số 4. Để xuất hiện 4, ta nhân 4 vào cả tử và mẫu => Lý do bạn thấy 1/2 xuất hiện sau dấu bằng.
PT tích phân kia có thể viết dưới dạng như sau
[math]\int \frac{1}{4} \frac{d(u)}{\sqrt{u}}[/math]Khuyên nhủ bạn nếu mà không quen sử dụng vi phân thì cứ đặt hết ẩn phụ mà làm nhé.
Xem thêm về Nguyên hàm và tích phân
 
  • Like
Reactions: minhloveftu
Top Bottom