Toán 12 Tính tỉ số thể tích

g.nguyen9173

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2021
48
28
16
25
Tây Ninh
$$\eqalign{
& \frac{{V(DACM)}}{{V(DACS)}} = \frac{{DM}}{{DS}} = \frac{1}{2} \cr
& V(SABC) = V(SADC) = \frac{1}{3}SH.\frac{1}{2}S(ABCD) = \frac{1}{2}V(SABCD) \cr
& \Rightarrow k = \frac{1}{4} \cr} $$
 
Top Bottom