Toán 9 Tính thể tích hình trụ

toilacream

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tư 2019
35
5
21
Hà Nội
vinschool

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
Một chậu hình trụ cao 200cm3 . giảm bán kính đáy đi 2 lần và tăng chiều cao lên 2 lần ta có hình trụ mới. Tính thể tích hình trụ này
Ta có: V = S.h
và S = [tex]\pi R^{2}[/tex]
Nên V = [tex]\pi R^{2}[/tex].h
Vì h' = 2h và R' = R/2
V' = S'.h' = 2h.[tex]\pi (\frac{R}{2})^{2} = \frac{\pi 2h.R^{2}}{4} = \frac{h\pi R^{2}}{2}[/tex] = V/2
 
Top Bottom