Hóa 11 tính ph

tuyết 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
150
70
71
Hà Nam
trường cơ sở nhân thịnh
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Gọi x,y là mol Mg, Al
24x+27y=0,75
x-2y=0
=>x=0,02, y=0,01
[imath]n_{HCl}[/imath]=0,5.0,02=0,01
[imath]n_{H_2SO_4}[/imath]=0,5.0,7=0,35
[imath]n_{H^+}[/imath]=0,71
BT e=>[imath]n_{H_2}[/imath]=0,035 mol
BT H=>[imath]n_{H^+}[/imath] (dư)=0,64
=>[H+]=1,28
pH=-log[H+]=0,107
Bạn tham khảo nhé !
 
Last edited:

tuyết 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng hai 2018
150
70
71
Hà Nam
trường cơ sở nhân thịnh
Gọi x,y là mol Mg, Al
24x+27y=0,75
x-2y=0
=>x=0,02, y=0,01
[imath]n_{HCl}[/imath]=0,5.0,02=0,01
[imath]n_{H_2SO_4}[/imath]=0,5.0,7=0,35
[imath]n_{H^+}[/imath]=0,71
BT e=>[imath]n_{H_2}[/imath]=0,035 mol
BT H=>[imath]n_{H^+}[/imath] (dư)=0,64
pH=-log[H+]=0,194
Bạn tham khảo nhé !
Myfriend_FPTơ cái chỗ từ dòng nh+ dư á ruy ra ph tưởng fai chia cho thể tích nữa ạ
 
  • Sad
Reactions: Myfriend_FPT
View previous replies…
Top Bottom