Hóa Tính PH

Tiểu Minh Duy

Học sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2018
27
15
21
22
Hà Giang
..............................

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,739
584
Nghệ An
.
Tính pH của dung dịch sau khi trộn 100ml dung dịch NH3 0,05M với 400ml dung dịch HCl 0,01M. Biết Kb=1,76.10^-5
TPGH của dung dịch sau khi trộn là
NH3 : 0.002M
NH4+ : 0.008 M
Đánh giá cho thấy dung dịch trên là dung dịch đệm
Áp dụng công thức hệ đệm ta có
pH = pka+ Cb/Ca
Thay số vào thôi nha
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom