Toán 12 Tính nguyên hàm

Nguyen Phan Tuan Kiet

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tám 2020
55
45
26
17
TP HCM
TP Hồ Chí Minh
Thpt dien hong
Bạn tham khảo ạ:
[math]\int \frac{\sqrt{1+x^{2}}}{x^{2}}dx = \int \sqrt{1+x^{2}}d(\frac{-1}{x}) = \frac{-1}{x}\sqrt{1+x^{2}} + \int \frac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}dx = \frac{-1}{x}\sqrt{1+x^{2}} + ln(x + \sqrt{x^{2}+1}) + C[/math]


Chú ý: [math]\int \frac{dx}{\sqrt{x^{2}+a^{2}}} = ln(x + \sqrt{x^{2}+a^{2} }) + C[/math]
 
Top Bottom