Hóa 11 Tính m

Kagamine2906

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tư 2020
109
63
36
18
TP Hồ Chí Minh
THCS Hoàng Hoa Thám
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan hết 5,4gam Al vào dung dịch HNO3 loãng 12,6% (dùng dư 20% so với lượng cần thiết phản ứng) thì thu được dung dịch X và 3,08 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm NO và N2O (không có sản phẩm khử khác của N+5).
a, Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y và C% của muối trong dd X.
b, Dung dịch X hòa tan vừa hết m gam Zn, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z và khí NO. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thì thu được 54,54 gam muối. Tính m?

Giúp em với ạ
Cảm ơn mn nhiều
 

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
1,041
1,220
166
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Hòa tan hết 5,4gam Al vào dung dịch HNO3 loãng 12,6% (dùng dư 20% so với lượng cần thiết phản ứng) thì thu được dung dịch X và 3,08 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm NO và N2O (không có sản phẩm khử khác của N+5).
a, Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Y và C% của muối trong dd X.
b, Dung dịch X hòa tan vừa hết m gam Zn, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z và khí NO. Cô cạn cẩn thận dung dịch Z thì thu được 54,54 gam muối. Tính m?

Giúp em với ạ
Cảm ơn mn nhiều
a. Đặt x,y là mol NO và $N_2O$
x+y=0,1375
3x +8y=3.0,2 (BT e)
=> x=0,1; y=0,0375
=> %NO và $N_2O$
$n_{HNO_3}$ PƯ = 4$n_{NO}$ + 10$n_{N_2O}$ = 0,775
=> m dd $HNO_3$ ban đầu=[tex]\frac{0,775.63.120}{12,6%.100}[/tex]=465g
=> m dd sau PƯ= 5,4+465 - 0,1.30 - 0,0375.44=465,75g
=> C% $Al(NO_3)_3$
b. $n_{HNO_3}$ dư=0,93 - 0,775=0,155
Đặt x, y,z là mol $Zn(NO_3)_2$ và $NH_4NO_3$ và NO
Ta có: 2x =3z + 8y
0,155= 4z + 10y
189x+ 80y=54,54 - 0,2.213
=> x= 0,06 ; y=0,0075, z=0,02
=> $m_{Zn}$=0,06.65=3,9g
Bạn còn gì thắc mắc thì ghi bên dưới nha ^ ^
 
Top Bottom