Toán 12 Tính: $I = \displaystyle \int _0^2 \dfrac{2x-3}{x^2 -2x + 4}dx$

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,306
3
4,626
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Tính: [imath]I = \displaystyle \int _0^2 \dfrac{2x-3}{x^2 -2x + 4}dx[/imath]
ducmaivan1234@gmail.com
[imath]I = \displaystyle \int \dfrac{2x-3}{x^2 -2x + 4}dx = \displaystyle \int = \dfrac{2x-2}{x^2 - 2x +4} - \dfrac{1}{(x-1)^2 + 3}dx[/imath]
[imath]= \displaystyle \int \dfrac{d(x^2 - 2x + 4)}{x^2 - 2x +4} - \displaystyle \int \dfrac{1}{(x-1)^2 +3}dx[/imath]
[imath]= \ln (x^2 - 2x+4) - \dfrac{1}{\sqrt{3}}.\arctan \dfrac{x-1}{\sqrt{3}}[/imath]
Đến đây em tự thay cận vào tính tích phân nhé

Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé
Ngoài ra em xem thêm tại Chinh phục kì thi THPTQG môn Toán 2022
 
Top Bottom