Toán 12 tính góc giữa 2 mặt phẳng

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
  • Like
Reactions: fsdfsdf

zzh0td0gzz

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
2,541
2,067
409
22
Thanh Hóa
ĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn
bài này giải hình học không gian sẽ rất khó nên sẽ dùng toạ độ hoá nhé!
Gọi O là chân đường cao hạ từ S xuống AB
O(0;0;0)
A[TEX](1;0;0)[/TEX]
B[TEX](-1;0;0)[/TEX]
N[TEX](0;2\sqrt{3};0)[/TEX]
C[TEX](-1;2\sqrt{3};0)[/TEX]
D[TEX]1;2\sqrt{3};0)[/TEX]
S[TEX](0;0;\sqrt{3})[/TEX]
M[TEX](\frac{1}{2};0;\frac{\sqrt{3}}{2})[/TEX]
P[TEX](-1;\sqrt{3};0)[/TEX]
rồi giờ tính tích có hướng của [TEX][\overrightarrow{SC};\overrightarrow{SD}][/TEX]
[TEX][\overrightarrow{MN};\overrightarrow{NP}][/TEX]
Sau đó tính trị tuyệt đối của cos của 2 vecto vừa tìm được
đáp án B
 
  • Like
Reactions: Chou Chou
Top Bottom