Toán 11 tính giới hạn dãy số

Vie Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2019
624
699
116
Hà Nội
THPT Mỹ Đức B
[tex]lim\frac{-5n^{2}-3n+1}{cosn+n^{2}}=lim\frac{-5-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^{2}}}{\frac{cosn}{n^{2}}+1}[/tex] (chia cả tử và mẫu biểu thức cho [tex]n^{2}[/tex] )[tex]=-5[/tex]
 

Vie Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng hai 2019
624
699
116
Hà Nội
THPT Mỹ Đức B
[tex]lim\frac{-5n^{2}-3n+1}{cosn+n^{2}}=lim\frac{-5-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^{2}}}{\frac{cosn}{n^{2}}+1}[/tex] (chia cả tử và mẫu biểu thức cho [tex]n^{2}[/tex] )[tex]=-5[/tex]
P/s: cái này là nó bị lỗi tự nhân lên chứ không phải tui spam đâu :( Mod nào đọc được xóa giùm :(
 
Top Bottom