Toán 6 Tính giá trị của các biểu thức

Ribi Nhy Sachi

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng ba 2020
4
1
6
18
Cần Thơ
Trường THCS An Thới

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,633
4,599
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
Khi thay vào mình sẽ được như sau
a ,[tex](-98) + 8 - (-98) -22 = (-90) - 98 -22 = (-188) - 22 = (210)[/tex]
Tương tự các câu khác bạn thay vào rồi tính . Đừng phụ thuộc nhiều quá vào diễn đàn
 
 • Like
Reactions: Ribi Nhy Sachi

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Cho x = -98 ; a = 61 ; m = -25
Tính giá trị của các biểu thức sau :
a) x + 8 - x - 22
b) -x - a + 12 + a
c) a - m + 7 - 8 + m
d) m - 24 - x + 24 + x
 • b) Gọi -x - a + 12 + a là B
  • Theo đề ra , ta có : X= -98 ; A=61; M= -25
  • =>B = -x - a + 12 + a = (-98) - 61 +12 + 61
  • => B= (-98) + ( -61 ) +73
  • => B= -159 + 73
  • => B = -86
 • c) Gọi a - m + 7 - 8 + m là C
  • Theo đề ra , ta có : X= -98 ; A=61; M= - 25
  • =>C= a - m + 7 - 8 + m = 61 - (-25) + 7 - 8 + (- 25 )
  • =>C=86 + 7 - 8 + (-25)
  • =>C= 93 - 33
  • =>C= 60
 • d)Gọi m - 24 - x + 24 + x là D
  • Theo đề ra , ta có : X= -98 ; A=61; M= - 25
  • => D = m - 24 - x + 24 + x =( -25 ) - 24 - (-98 ) + 24 + (-98)
  • => D= (-25) + ( -24) + 98 + (-74)
  • =>D= ( - 49 ) + 24
  • =>D= - 25
 
 • Like
Reactions: Ribi Nhy Sachi

absxca

Banned
Banned
Thành viên
14 Tháng ba 2020
186
405
36
An Giang
adavfb
Cho x = -98 ; a = 61 ; m = -25
Tính giá trị của các biểu thức sau :
a) x + 8 - x - 22
b) -x - a + 12 + a
c) a - m + 7 - 8 + m
d) m - 24 - x + 24 + x
 • b) Gọi -x - a + 12 + a là B
  • Theo đề ra , ta có : X= -98 ; A=61; M= -25
  • =>B = -x - a + 12 + a = (-98) - 61 +12 + 61
  • => B= (-98) + ( -61 ) +73
  • => B= -159 + 73
  • => B = -86
 • c) Gọi a - m + 7 - 8 + m là C
  • Theo đề ra , ta có : X= -98 ; A=61; M= - 25
  • =>C= a - m + 7 - 8 + m = 61 - (-25) + 7 - 8 + (- 25 )
  • =>C=86 + 7 - 8 + (-25)
  • =>C= 93 - 33
  • =>C= 60
 • d)Gọi m - 24 - x + 24 + x là D
  • Theo đề ra , ta có : X= -98 ; A=61; M= - 25
  • => D = m - 24 - x + 24 + x =( -25 ) - 24 - (-98 ) + 24 + (-98)
  • => D= (-25) + ( -24) + 98 + (-74)
  • =>D= ( - 49 ) + 24
  • =>D= - 25
Khi thay vào mình sẽ được như sau
a ,[tex](-98) + 8 - (-98) -22 = (-90) - 98 -22 = (-188) - 22 = (210)[/tex]
Tương tự các câu khác bạn thay vào rồi tính . Đừng phụ thuộc nhiều quá vào diễn đàn
Sai toét! Thu gọn trước khi tính giá trị.
Ví dụ:
a. x + 8 - x - 22 = 8 - 22 = - 14
 
Top Bottom