Địa 6 Tính độ cao núi khi biết nhiệt độ

bichthuybddh@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
25 Tháng ba 2019
1
0
1

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,065
1,089
176
Quảng Nam
Hogwarts
Nhiệt độ chênh lệch giữa đỉnh và chân núi: 6º
Vậy khoảng cách giữa A và B là : 6º x 100 : 0.6º = 1000 (m)
 
Top Bottom