Toán 12 tính diện tích,thể tích đa diện

G

gacononline206

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

@1.cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy 3, chiều cao 4. hãy tính
a) diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình nón ngoại tiếp hình chóp
b) xác định tâm bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

@2. cho hình tứ giác đều S. ABCD có cạnh đáy 3 chiều cao 4. tính
a) diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình nón ngoại tiếp hình chóp
b) xác định tâm bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

@3. cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy 3 chiều cao 4. tính
a) diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình nón ngoại tiếp hình lăng trụ
b) xác định tâm bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ

@4.cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A'B'C'D' có cạnh đáy 3 chiều cao 4 . tính
a) diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình nón ngoại tiếp hình lăng trụ
b) xác định tâm bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ

Đã giúp thì cho chót ! các bạn giúp mình cả 4 bài nhé, ngắn mà !hii. THANK nhìu !
 
Top Bottom