Toán tiểu học tính diện tích tam giác.

L

leanboyalone

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho tam giác ABC trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM =MC, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN =1/4.AC. Đường MN cắt cạnh AB tại E, biết diện tích tam giác AEN= 27 cm vuông. Tính diện tích tam giác ABC.

chỉ biết đáp số là 216 cm vuông nhưng không biết vì sao?
Các bạn giúp với gấp vì mai thi rồi.
 
Last edited by a moderator:
T

tanngoclai

vạn vẽ hình ra rồi
nối N với B và E với C
Ta có :
Senc = Senb ( tự giải thích )
Senc = 3 x Sena ( tự giải thích )
Senc = 27 x 3 = 81 cm vuông
\Rightarrow Senb = 81 cm vuông
Snab = 81 - 27 = 54 cm vuông
Mà Sanb = 1/4 Sabc ( tự giải thích )
nên Sabc = 54 x 4 = 216 cm vuông
thank mình đi;););)
 
L

leanboyalone

Giúp tiếp hai bài này.

Bài 1: Cho tam giác ABC (góc A vuông) có cạnh AB=30 cm; AC=40 cm; BC=50 cm.
a. Tính chiều cao hạ từ A của tam giác ABC.
b. D chính giữa BC, E ở trên AC sao cho AE=AC/3. AD cắt BE ở M. Tính S tam giác AME.
c. So sánh AM và MD.
Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB=30 cm; BC=20 cm. Lấy M trên AB, N trên AD, P trên CD sao cho Am=15 cm, AN=15 cm. CP=10 cm. AC cắt MP, MN tại R, S.
a. Tính S tam giác MNP.
b. Tính S tam giác MRS.
 
T

tanngoclai

bài 1 : bạn vẽ hình ra :
Sabc = 40 x 30 : 2 = 600 ( cm vuông )
a) chiều cao hạ từ A = 600 x 2 : 50 = 24 ( cm vuông )
b) nối M với C
ta có :
Sbam = Scam ( tự giải thích )
Same = 1/3 Samc ( tự giải thích )
\Rightarrow Same = 1/3 Samb
hay Same = 1/4 Sabe
Mà Sabe = 1/3 Sabc ( tự giải thích )
\Rightarrow Same = 1/12 Sabc
vậy Same = 600 x 1/12 = 50 ( cm vuông )
c) Ta có :
Samb = 1/2 Sbmc ( tự giải thích )
Mà Sbmd = 1/2 Sbmc
\Rightarrow Samb = Sbmd
vậy am= md ( tự giải thích )
bài 2 :
a) dễ lắm bạn tự làm nha ( nếu ko làm được thì mình sẽ bảo )
b) vẽ hình rồi nối C với M và R với D
Vì Sbac = Sdac và có chung đáy AC nên: chiều cao hạ từ D xuống AC = chiều cao hạ từ B xuống AC
Scam = 1/2 Sbac vì có chung chiều cao hạ từC xuống AB và đáy AM = 1/2 AB
Hơn nữa : 2 tam giác BAC và CAM còn có chung đáy AC nên : chiều cao hạ từ M xuống AC = 1/2 chiều cao hạ từ B xuống AC. hay chiều cao hạ từ M xuống AC = 1/2 chiều cao hạ từ D xuống AC
vậy Smrc = 1/2 Srdc vì có chung đáy và chiều cao hạ từ M xuống AC = 1/2 chiều cao hạ từ D xuống AC
mà Scrp = 1/3 Scrd ( Tự giải thích )
nên Smrc = 3/2 Scrp hay Scmr = 3/5 Scmp
mà Scmp = 1/6 Sabcd
nên Scmr = 1/10 Sabcd
vậy Scmr = tự tính
cái này mới xong một nửa thôi
nửa còn lại để mình làm sau vì mình bận rồi
:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
 
T

tanngoclai

tiếp nè :
b) nối C với N
Ta có :
Sanc = 3/4 Sadc ( tự giải thích )
mà Samc = 1/2 Sadc
\Rightarrow Samc = 2/3 Sanc
Hơn nữa : 2 tam giác AMC và ANC có chung đáy AC nên chiều cao hạ từ M xuống AC = 2/3 chiều cao hạ từ D xuống AC
vậy Sams = 2/3 Sans hay Sams = 2/5 Smna
mà Smna = 3/16 Sabcd
nên Sams = 3/40 Sabcd
từ đó ta có :
Smrs = Smac - Smas - Smrc
Smrs = 1/4 Sabcd - 3/40 Sabcd - 1/10 Sabcd
Smrs = 3/40 Sabcd
cảm ơn đi:p:p:p
 
L

leanboyalone

Có khác biệt là ỏ phần đầu chứng minh chiều cao hạ từ M xuống AC =1/2 chiều cao hạ từ B xuống AC nhưng phần cuối lại nói chiều cao hạ từ M xuống AC=2/3 chiều cao hạ từ D xuống AC.
Bạn xem lại thử
bởi vì chiều cao hạ từ B xuống AC và từ D xuống AC là bằng nhau.
 
T

tanngoclai

mình nhầm I'm sory phải là chiều cao hạ từ M xuống AC =1/2 chiều cao hạ từ B xuống AC
bạn tính lại đi nhé :^o:^o:^o
 
Top Bottom