Toán 6 Tính diện tích hình thang

lehoa88mnth@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng mười hai 2021
2
4
6

TH trueMilk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng mười 2017
258
552
154
21
Nghệ An
upload_2021-12-16_10-39-16.png
Hình thanh như hình:
Đáy bé bằng 3/5 đáy lớn
[tex]\rightarrow[/tex] Mở rộng hình thang để được hình chữ nhật, ta có phần diện tích tăng thêm là DEC
Diện tích tam giác DEC = [tex]\frac{1}{2}DE.EC[/tex] = [tex]414cm^{2}[/tex]
Mà EC = AB = 23cm
[tex]\Leftrightarrow DE[/tex] = 36cm
Ta có:
AD+DE=BC
AD = [tex]\frac{3}{5}[/tex] BC​
[tex]\Leftrightarrow DE = \frac{2}{5} BC[/tex] [tex]\Leftrightarrow BC = 90cm[/tex] [tex]\rightarrow AD = BC-DE = 54cm[/tex]
[tex]\Leftrightarrow S_{ABCD} = AB.(\frac{AD+BC}{2})[/tex] [tex]= 23.(\frac{54+90}{2}) = 1656 cm^{2}[/tex]
Chúc em học bài tốt nhé
 
Top Bottom