Tin học Tính điểm trung bình với Excel

Châu Ngân

Học sinh
Thành viên
1 Tháng năm 2021
104
71
46
Bình Dương
Trường THPT Lương Thế Vinh
  • Like
Reactions: S I M O

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,382
9
4,320
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Mọi người cho em hỏi bảng dưới làm thế nào ạ? (3 cột trống phía sau lần lượt là 3 cột Điểm TB, Kết quả, Xếp loại được hỏi phái dưới ấy ạ)
View attachment 215722
Châu NgânCoi cột số TT kí hiệu là A1 nhé
2. Bạn nhập công thức tính toán như bạn làm trên vở í
Ví dụ =(((C3+F3)*2) + SUM(D3:E3,G3:I3))/9
Để làm tròn thì bạn bấm vào đây 1660966832744.png Một bên là đẩy thập phân ra, bên còn lại là đẩy vào
Fill tương tự cho các ô còn lại
3. Tương tự với các ô còn lại
=IF(J3>=5&C3>=5&F3>=5, "Đạt", "Hỏng")
4. Tương tự với các ô còn lại
=IF(K3="Đạt",IF(J3>=9,"Giỏi",IF(J3>=7,"Khá",IF(J3>=5,"TB",""))),"")
 
  • Love
Reactions: Châu Ngân

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,270
3,903
516
21
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Mọi người cho em hỏi bảng dưới làm thế nào ạ? (3 cột trống phía sau lần lượt là 3 cột Điểm TB, Kết quả, Xếp loại được hỏi phái dưới ấy ạ)
View attachment 215722
Châu Ngân
Em tham khảo cách làm nhé
Cụ thể:
- Cột điểm Trung bình anh dùng hàm ROUND =ROUND((D27*2+G27*2+E27+F27+H27+I27+J27)/9,1)
Hàm ROUND có chức năng tròn số thập phân, những số nằm sau dấu phẩy.
Cách sử dụng hàm:
=ROUND(number,num_digits)
Trong đó:
number: Số mà em muốn làm tròn.
num_digits: Số chữ số mà em muốn làm tròn số tới đó

- Cột kết quả và xếp loại anh dùng kết hợp 2 hàm logic là IF và AND =IF(AND(K27>=5,D27>=5,G27>=5),"Đạt","Hỏng")
Hàm IF cho phép em thực hiện so sánh logic giữa một giá trị với giá trị mong muốn.
Cách sử dụng hàm:
=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]
Trong đó:
logical_test: Một phép so sánh logic (ví dụ anh kết hợp với hàm AND(K27>=5,D27>=5,G27>=5) tức là khi cả 3 ô K27, D27 và G27 đều thỏa mãn điều kiện >= 5 thì sẽ trả về giá trị đúng, nếu một trong 3 ô không thỏa điều kiện thì trả về giá trị sai)
[value_if_true]: Nếu phép logic đúng, trả về giá trị đúng
[
value_if_false]: Nếu phép logic sai, trả về giá trị sai


Chi tiết hơn em tham khảo hướng dẫn của Microsoft: Sử dụng các hàm IF với AND, OR và NOT
 

Attachments

  • BangTinh2.xlsx
    100.8 KB · Đọc: 4
Last edited:
  • Love
Reactions: Châu Ngân
Top Bottom