Hóa 11 Tính $C_M$

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
[imath]n_{Ba(OH)_2}[/imath]=0,1
[imath]n_{HCl}[/imath]=0,15
[imath]Ba(OH)_2 + 2HCl \to BaCl_2 + 2H_2O[/imath]
0,075---------0,15-------0,075
V=0,1+0,15=0,25 l
[imath][BaCl_2][/imath]=[imath]\frac{0,075}{0,25}[/imath]=0,3M
[imath][Ba(OH)_2][/imath]=[imath]\frac{0,1-0,075}{0,25}=[/imath]=0,1M
Bạn tham khảo nhé, chúc bạn học tốt !
 

Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006

Cựu TMod Sử
Thành viên
11 Tháng hai 2022
470
1
382
66
18
Hà Tĩnh
[imath]n_{Ba(OH)_2}[/imath]=0,1
[imath]n_{HCl}[/imath]=0,15
[imath]Ba(OH)_2 + 2HCl \to BaCl_2 + 2H_2O[/imath]
0,075---------0,15-------0,075
V=0,1+0,15=0,25 l
[imath][BaCl_2][/imath]=[imath]\frac{0,075}{0,25}[/imath]=0,3M
[imath][Ba(OH)_2][/imath]=[imath]\frac{0,1-0,075}{0,25}=[/imath]=0,1M
Bạn tham khảo nhé, chúc bạn học tốt !
Myfriend_FPTDạ cho e hỏi tí với ạ
Để tính cái sau phản ứng thì làm như nào,để tính cách dễ nhất ạ
 
  • Like
Reactions: Myfriend_FPT
View previous replies…

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,481
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
18
Bình Định
Dạ cho e hỏi tí với ạ
Để tính cái sau phản ứng thì làm như nào,để tính cách dễ nhất ạ
Nguyễn Thị Thu Hiền 13042006Mình cũng không hiểu câu hỏi của bạn lắm nhưng nhìn chung quy trình là như này nhé
Đề yêu cầu tính CM các chất trong X thì mình phải xác định được trong X gồm những gì và số mol của chúng
Từ PTHH và số mol [imath]Ba(OH)_2[/imath], HCl ban đầu => [imath]Ba(OH)_2[/imath] dư ( do [imath]\dfrac{n_{Ba(OH)_2}}{1} > \dfrac{n_{HCl}}{2}[/imath] ) => Tính theo HCl, từ số mol HCl và tỉ lệ trên PTHH ta xác định được số mol [imath]BaCl_2[/imath]và số mol [imath]Ba(OH)_2[/imath] pư bằng 1/2 số mol HCl. Từ đó suy ra số mol [imath]Ba(OH)_2[/imath] dư => thành phần của X =>[imath]C_M[/imath]
 

Maltose mạch nha

Cựu TMod Hóa
Thành viên
24 Tháng bảy 2021
667
1,613
176
18
Bình Định
[imath]n_{Ba(OH)_2}[/imath]=0,1
[imath]n_{HCl}[/imath]=0,15
[imath]Ba(OH)_2 + 2HCl \to BaCl_2 + 2H_2O[/imath]
0,075---------0,15-------0,075
V=0,1+0,15=0,25 l
[imath][BaCl_2][/imath]=[imath]\frac{0,075}{0,25}[/imath]=0,3M
[imath][Ba(OH)_2][/imath]=[imath]\frac{0,1-0,075}{0,25}=[/imath]=0,1M
Bạn tham khảo nhé, chúc bạn học tốt !
Myfriend_FPTEm không nên dùng dấu ngoặc vuông [] để biểu thị cho nồng độ trong các bài như này đâu nhé, dấu "[]" là để chỉ cho nồng độ chất ở trạng thái cân bằng.
Với cả chị nghĩ các bạn không học Chuyên sẽ không quen với cách dùng này, mình nên dùng [imath]C_M[/imath] như bình thường thôi nha em.
 
Top Bottom