Toán 8 Tính biểu thức

Trẩn Ngọc Thảo Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2020
199
431
51
15
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Last edited:
  • Like
Reactions: Timeless time

Cute Boy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng một 2018
770
1,510
216
Tuyên Quang
THCS Chết nhiêu lần
Giúp em với nha :):):)
Cho a,b,c khác 0 thỏa mãn a+b+c=0
Tính A = [tex]\frac{1}{a^{2}+b^{2}-c^{2}}+\frac{1}{b^{2}+c^{2}-a^{2}}+\frac{1}{c^{2}+a^{2}-b^{2}}[/tex]
Ta có a+b+c=0
[tex]=>\left\{\begin{matrix} a+b=-c & & \\ b+c=-a & & \\ c+a=-b & & \end{matrix}\right.=>\left\{\begin{matrix} a^2+b^2-c^2=-2ab & & \\ a^2+c^2-b^2=-2ac & & \\ b^2+c^2-a^2=-2bc & & \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]=>A=\frac{1}{-2ab}+\frac{1}{-2bc}+\frac{1}{-2ca}=\frac{a+b+c}{-2abc}=0[/tex]
 
Top Bottom