Vật lí Tính áp suất chất lỏng

ngphhg

Học sinh
Thành viên
1 Tháng tám 2017
171
35
26
Cà Mau

trunghieuak53

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
Mod xuất sắc nhất 2017
27 Tháng hai 2017
2,098
5,061
804
Ninh Bình
Một bể chứa nước cao 2,5 m. Mực nước trong bể cách mặt bể 20 cm, áp suất do nước gây ra tại điểm cách đáy bể 50 cm. Tính áp suất do nước gây ra.
Đổi 20cm= 0,2 m
chiều cao cột nước trong bể là 2,5-0,2=2,3(m)
áp suất của do nước gây ra tại điểm cách đáy 50cm=0,5m là :
[tex]p=h'.d_{nc}=(h_{nc}-l).d_{nc}=(2,3-0,5).d_{nc}=1,8.d_{nc}[/tex]
p/s vì bài không cho khối lượng riêng của nước nên anh để ẩn khi giải thì em xem lại đề bài rồi khối lượng riêng của nước là bao nhiêu rồi thay vào tính nhé
 
Top Bottom