Toán 6 Tính: $2\cdot(-25)\cdot(-4)\cdot 50$

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!

Attachments

  • upload_2021-12-12_15-23-37.png
    upload_2021-12-12_15-23-37.png
    57.1 KB · Đọc: 18
Last edited by a moderator:

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,436
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
a) $2.(-25).(-4).50=[(-25).(-4)].(2.50)=100.100=10000$
b) $(-125).5.(-16).(-8)=[(-125).(-8)].[5.(-16)]=1000.(-80)=-80000$
c) $(-5)^2.(-3)^3.2^3=25.(-27).8=25.(-27).4.2=(25.4).[(-27).2]=100.(-54)=-5400$
d) $-(-4^2).3^2.(-5)^3=-(-16).9.(-125)=-2.(-8).9.(-125)=-(2.9).[(-8).(-125)]=-18.1000=-18000$

Nếu có thắc mắc bạn cứ hỏi tại đây, tụi mình sẽ hỗ trợ.
 
Top Bottom