[Tin 10] Viết thuật toán

Lê Thanh Huy

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
99
20
96
Quảng Nam
bạn viết 1 function kt số nt, rồi dùng vòng while để ktra nếu nó ko phải số nt thì thoát khỏi vòng lặp rồi in
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Cho số nguyên dương N, viết thuật toán toán kiểm tra N có phải là số Siêu nguyên tố không .
B1: Nhập N.

B2: Nếu N<2, thì đến B7, ngược lại B3.

B3: i=1; m=sqrt(N).

B4: i=i+1;

B5: nếu i<=m thì đến B6, ngược lại B8

B6: nếu N%i=0 thì đến B7, ngược lại B4

B7: xuất không là SNT, B9

B8: xuất là SNT, B9

B9: KT
 
  • Like
Reactions: Cốm187

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,678
7,745
879
18
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Cho số nguyên dương N, viết thuật toán toán kiểm tra N có phải là số Siêu nguyên tố không .
17098434_230236140782572_4183817367358442644_n.jpg

function kt(n:longint):boolean;
var i:integer;
begin
kt:=true;
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
if n mod i=0 then kt:=false;
if n<2 then kt:=false;
end;
var n:longint;
begin
write('N=');readln(n);
while kt(n) do n:=n div 10;
if n=0 then writeln('N la so sieu nguyen to')
else
writeln('N khong phai la so sieu nguyen to');
readln;
end.
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017

Nguyễn Thánh Tiền

Mr Favoirite 2012
Thành viên
2 Tháng mười 2010
1,931
782
324
Hà Nội
cO VUA
bước 1 kiểm tra a có là nuyen tố không nếu không kết luân không là siueeu nguyên tố nếu có chuyển b2
bước 2 kiểm tra a < 10 không nếu có kết luận là siêu nguyên tố , nếu không chuyển bước 3
bước 3 bỏ đi 1 chữ số và trở lại bước 1;
 
Top Bottom