Toán 7 Tìm x

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
[tex]\left | x - 3 \right | - x = 15[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] [tex]\left | x - 3 \right | = 15 + x[/tex]
[tex]\Rightarrow x - 3 = 15 + x[/tex] và [tex]x - 3 = -15 - x[/tex]
giải tiếp ra là được :D
Nhầm rồi chị ơi
[tex]|A| = |B| => A =B[/tex] hoặc [tex]A = -B[/tex]

Mọi người giúp mình giải bài này với ạ!
View attachment 133457
Bài này em làm như sau:
[tex]|x-3| - x= 15[/tex] (1)
  • Nếu [tex]x <3 \Rightarrow x -3 < 0 \Rightarrow |x-3| = 3 -x[/tex]
Khi đó (1) thành : [tex](3-x)-x = 15 \Rightarrow 3 - 2x = 15 \Rightarrow 2x = -12 \Rightarrow x = -6[/tex] (thỏa mãn điều kiện [tex]x<3[/tex])

  • Nếu [tex]x\geq 3 \Rightarrow x-3 \geq 0 \Rightarrow |x-3| = x-3[/tex]
Khi đó (1) thành: [tex](x-3)-x = 15 \Rightarrow -3 = 15[/tex] => vô lý => loại

Vậy [tex]x = -6[/tex]
 
Top Bottom