Toán 8 Tìm x, y

OrangeCone

Học sinh
Thành viên
3 Tháng một 2022
28
46
21
14
Hà Nội

Attachments

  • 9020FCA6-B702-45E1-9BCE-AACCC083B667.jpeg
    9020FCA6-B702-45E1-9BCE-AACCC083B667.jpeg
    16.7 KB · Đọc: 4
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: chi254

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,306
3
4,626
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
giúp mình bài này với
Cảm ơn ạ
Tìm các cặp số nguyên [imath](x;y)[/imath] thỏa mãn: [imath]xy - 3x = x^2 - 2y -1[/imath]
OrangeCone_11072009[imath]xy - 3x = x^2 - 2y -1[/imath]
[imath]\iff x^2 + 3x -1 = y(x+2)[/imath]

Xét [imath]x = -2[/imath] không là nghiệm
Xét [imath]x \ne -2 \to y = \dfrac{x^2 + 3x - 1}{x+2} = x + 1 -\dfrac{3}{x +2}[/imath]

Để [imath]y \in \Z \to 3 \vdots \ (x + 2)[/imath]

Khi đó: [imath]x + 2 = \pm 1[/imath] hoặc [imath]x +2 = \pm 3[/imath]

Em giải từng TH tìm [imath]x[/imath] và suy ra [imath]y[/imath] nhé

Có gì không hiểu thì em hỏi lại nha
Ngoài ra, em tham khảo thêm tại
[Lý thuyết] Chuyên đề HSG: Số học
[Bài tập] Chuyên đề HSG: Số học
 
  • Love
Reactions: OrangeCone
Top Bottom