Toán 9 tìm vị trí điểm A trên trục hoành đề tam giác ABC vuông

light_senpai

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2019
46
41
21
TP Hồ Chí Minh
NTMK
Có A(x, 0) [imath]\rightarrow \overrightarrow{AB} = (2-x,2), \overrightarrow{AC} = (1-x, -3) \newline \overrightarrow{AB} \bot \overrightarrow{AC} \leftrightarrow \cos \widehat{\overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC}} = 0 \newline \leftrightarrow (2-x)(1-x) + 2(-3) = 0 \leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \leftrightarrow x \in \lbrace -1, 4 \rbrace \newline \rightarrow A(-1,0),A(4,0)[/imath]
 

lynox

Học sinh
Thành viên
4 Tháng bảy 2022
98
118
46
21
Hà Nam
Có A(x, 0) [imath]\rightarrow \overrightarrow{AB} = (2-x,2), \overrightarrow{AC} = (1-x, -3) \newline \overrightarrow{AB} \bot \overrightarrow{AC} \leftrightarrow \cos \widehat{\overrightarrow{AB} , \overrightarrow{AC}} = 0 \newline \leftrightarrow (2-x)(1-x) + 2(-3) = 0 \leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \leftrightarrow x \in \lbrace -1, 4 \rbrace \newline \rightarrow A(-1,0),A(4,0)[/imath]
light_senpaimk ko hiểu lắm, bn có cách giải của lớp 9 ko ạ?
 

light_senpai

Học sinh
Thành viên
16 Tháng chín 2019
46
41
21
TP Hồ Chí Minh
NTMK
mk ko hiểu lắm, bn có cách giải của lớp 9 ko ạ?
lynoxAnh không nhớ lớp 9 em đã học tới những gì. Tính khoảng cách giữa 2 điểm chắc em học rồi? Làm thử cách đó nhé.

Có A(x, 0) (Chỗ này chắc em hiểu nhỉ? Vì yêu cầu đề bài A nằm trên trục hoành.)

Tính các khoảng cách [imath]\begin{cases} AB = \sqrt{(2-x)^2 + (2-0)^2} \\ AC = \sqrt{(1-x)^2 + (-3-0)^2} \\ BC = \sqrt{(1-2)^2 + (-3-2)^2} \end{cases}[/imath]

[imath]\widehat{BAC} = 90 \degree \leftrightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2 \newline \leftrightarrow (2-x)^2 + (2-0)^2 + (1-x)^2 + (-3-0)^2 = (1-2)^2 + (-3-2)^2 \newline \leftrightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \newline \leftrightarrow x \in \lbrace -1, 4 \rbrace \newline \rightarrow A(-1,0),A(4,0)[/imath]

Em vẫn chưa hiểu chỗ nào nói cụ thể nhé!
 
Last edited:
  • Love
Reactions: lynox
Top Bottom