Tìm và sửa lỗi

Hoàng_Barca

Học sinh
Thành viên
17 Tháng tư 2019
80
44
26
17
Thanh Hóa
THCS Lê Hữu Lập
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tìm và sửa lỗi:
1. Even though the bankers are still arranging the loan, the architect prepares the building plans.
A B C D
2.As an editor, she has to do a great amount of reading, but she says that the fact that she has to read a great
A B C
deal doesn’t bother her because she used to it.
D
3.When heavy rains were threatened to flood the fields, the farmers had their crops picked earlier than they
A B C
had intended.
D
4.They still say that in case he had gone into the greengrocery business when he left school he would be
A B C
comfortably off now instead of being poor.
D
 

minhloveftu

Học sinh gương mẫu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,091
2,564
476
Quảng Trị
Trường Đời
Tìm và sửa lỗi:
1. Even though the bankers are still arranging the loan, the architect prepares the building plans.
A B C D
2.As an editor, she has to do a great amount of reading, but she says that the fact that she has to read a great
A B C
deal doesn’t bother her because she used to it.
D
3.When heavy rains were threatened to flood the fields, the farmers had their crops picked earlier than they
A B C
had intended.
D
4.They still say that in case he had gone into the greengrocery business when he left school he would be
A B C
comfortably off now instead of being poor.
D
1C
2D
3A
4A
1. Phía trước chia hiện tại tiếp diễn nên phía sau cũng chia thì hiện tại tiếp diễn
C => is preparing
2. Cấu trúc get/be used to : quen với việc gì
D => gets/is used to
3. threaten: đe dọa sẽ làm gì, chỉ cần chia ở chủ động
A => threatened
4. A => if
 
Last edited:
Top Bottom