Ngoại ngữ Tìm từ có cách phát âm khác

TrangKM

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng ba 2017
40
16
16
18

Kaity Võ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
422
611
219
1) A. overh"ea"t B. t"ea"mate C. sp"ea"ker D. b"ea"n
2) A. "ch" allenging B. fe"ch"t C. bro"ch"ure D. "ch"colate
3) A. " ar"rive B. sep"ar"ate C. m"ar"ine D. aw"ar"d
4) A. ran"g"er B. su"g"ar C. reli"g" ious. D. "g" iant
BẠN ĐỪNG VIẾT NHƯ TRÊN NHÉ! OK
1) A. overheat B. teamate C. speaker D. bean
2) A. challenging B. fecht C. brochure D. chocolate
3) A. arrive B. separate C. marine D. award
4) A ranger B. sugar C. religious. D. giant
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
18
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
1) A. overheat B. teamate C. speaker D. bean (Mình thấy tất cả đều âm i:, xem lại ik ==")
2) A. challenging B. fecht C. brochure D. chocolate
3) A. arrive B. separate C. marine D. award
4) A. ranger B. sugar C. religious. D. giant
 

roates

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
93
63
96
20
A. overheat /ˌəʊvəˈhed/ B. teammate /ˈtmmeɪt/ C. speaker /ˈspkər/ D. bean /bn/

vậy là A nhé,
 
Top Bottom