Vật lí 6 Tìm TLR, KLR

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
19
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
Cho thanh gỗ dài 4cm, S = 5cm2, năgj 240g,tìm KLR và TRL
Chị @Kuroko - chan giúp em vs, em cứ tính ra 12000 kg/m3
l = 4cm = [tex]4.10^{-2}[/tex]m
S = 5[tex]cm^{2} = 5.10^{-4}m^{2}[/tex]
V = S.l = 20.[tex]10^{-6} m^{3}[/tex]
Ta có [tex]D = \frac{m}{V}[/tex] = [tex]\frac{240.10^-3}{20.10^{-6}} = 12.10^{3}[/tex] = 12 000 kg/m^3

Gỗ gì nặng thế!
 

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
19
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
l = 4cm = [tex]4.10^{-2}[/tex]m
S = 5[tex]cm^{2} = 5.10^{-4}m^{2}[/tex]
V = S.l = 20.[tex]10^{-6} m^{3}[/tex]
Ta có [tex]D = \frac{m}{V}[/tex] = [tex]\frac{240.10^-3}{20.10^{-6}} = 12.10^{3}[/tex] = 12 000 kg/m^3
Thế chắc cô cho đề sai rồi, chứ gỗ làm sao TLR to thế nhỉ T^T
 
Top Bottom