Toán tiểu học tìm thứ ngày

Mộc Nhãn

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,320
10,637
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Câu 1. Ngày 17 tháng 10 năm nay là thứ 7. Hỏi ngày 16 tháng 7 của năm đó là thứ mấy?
Ta sẽ tính khoảng cách giữa 2 ngày. Từ ngày 16 tháng 7 đến 31 tháng 7 là 15 ngày, từ 31 tháng 7 đến 30 tháng 9 là 31 + 30 = 61 ngày, từ 30 tháng 9 đến 16 tháng 7 là 16 ngày. Tổng cộng khoảng cách là [TEX]15+61+16=92[/TEX] ngày. Lấy [TEX]92[/TEX] chia cho [TEX]7[/TEX] ta được số dư là 1, tức là ngày 16 tháng 7 phải lùi 1 thứ so với 17 tháng 10. Vậy đáp án là tháng 6.

Nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể hỏi tại đây, chúng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chúc bạn học tốt.
 
  • Like
Reactions: kido2006
Top Bottom