Toán 9 tìm thể tích lớn nhất của khối hộp

nguyencong hieu

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng bảy 2019
49
11
6
19
Vĩnh Long
THPT THSP đại học cần thơ

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,477
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Đặt [tex]a,b,c[/tex] là các cạnh của hình hộp, d là đường chéo.
Ta chứng minh được [tex]d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}[/tex](công thức này đã có chứng minh trong SGK)
Vậy [tex]a^2+b^2+c^2=d^2=9\Rightarrow 9=a^2+b^2+c^2\geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}\Rightarrow \sqrt[3]{a^2b^2c^2}\leq 3\Rightarrow a^2b^2c^2\leq 27\Rightarrow V=abc\leq 3\sqrt{3}[/tex]
Dấu "=" xảy ra khi a = b = c hay hình hộp đó là hình lập phương.
 
Top Bottom