Toán 9 Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn phương trình sau: [tex]6x^2-6y^2+5xy-2x+23y-13=0[/tex]

7 1 2 5

Cựu TMod Toán
Thành viên
19 Tháng một 2019
6,871
11,475
1,141
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Phương trình tương đương với:[tex]6x^2-6y^2+5xy-2x+23y-20=-7\Leftrightarrow (3 x - 2 y + 5) (2 x + 3 y - 4)=-7[/tex]
Tới đây giải phương trình nghiệm nguyên nữa là xong.
 
  • Like
Reactions: Hungthitkhia
Top Bottom