Toán 6 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất tm

hosimya ichigo

Học sinh mới
Thành viên
30 Tháng bảy 2020
36
52
16
13
Hưng Yên
Trường Trung Học Cơ Sở Hùng An
gọi số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 3 là x ,số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 4 là y ,gọi số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 5 là z
Số đó là 3x+1=4y+3=5z+1 => 4y+2=3x=5z => 4y+2 chia hết cho 15. Số chia hết cho 15 có số tận cùng là 0 hoặc 5 nên 4y có số tận cùng là 3 hoặc 8. Số 4y chia hết cho 4 nên phải là số chẵn, do đó số có tận cùng là 8.
Lần lượt thử các số chia hết cho 4,: 8 + 2 = 10 không chia hết cho 15; 28+2=30 chia hết cho 15 .
Rồi cộng 30 cho số dư của 3x,5z ,4y +2
Vì vậy số đó là 31.
 
Top Bottom