Toán 6 Tìm số nguyên x sao cho x+4 chia hết cho x-3.

chi254

Cựu Mod Toán
Thành viên
12 Tháng sáu 2015
3,306
3
4,626
724
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Tìm số nguyên x sao cho x+4 chia hết cho x-3.
3x+2 chia hết cho x-1
X+1 là ước số của x+7
1) Xét $P= \dfrac{x+4}{x-3} = \dfrac{x -3 + 7}{x -3} = 1 + \dfrac{7}{x -3}$
Khi $x + 4$ chia hết cho $x -3$ suy ra $P \in \mathbb{Z}$
Để $P \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x -3$ là ước của 7
$\Leftrightarrow x -3 \in \left\{-7 ; -1 ; 1 ; 7 \right\}$
TH1: $x - 3 = -7 \Leftrightarrow x = -4$
TH2: $x - 3 = -1 \Leftrightarrow x = 2$
TH3: $x - 3 = 1 \Leftrightarrow x = 4$
TH4: $x - 3 = 7 \Leftrightarrow x = 10$
Các câu còn lại tương tự nha

Ngoài ra, em tham khảo kiến thức tại topic này nha
https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
 
Top Bottom