Toán 6 Tìm số nguyên x, biết

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!

Attachments

  • upload_2022-1-9_22-1-24.png
    upload_2022-1-9_22-1-24.png
    20 KB · Đọc: 26
Last edited by a moderator:

TH trueMilk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng mười 2017
258
552
154
19
Nghệ An
THtrueMilk mà -.-
b.
Điều kiện
[tex]x-5\neq 0 \rightarrow x\neq 5[/tex]

[tex]x + 2 \neq 0 \rightarrow x\neq -2[/tex]​
[tex]\frac{3}{x-5}=\frac{-4}{x+2} \Leftrightarrow 3(x+2) = -4(x-5)[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 3x+6 = -4x+20[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 3x+4x+6-20=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 7x - 14 = 0 \Leftrightarrow x = 2[/tex] ( thỏa mãn )​
Nhưng câu tiếp theo tương tự bạn nhé ^^
 
Last edited:

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
17
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
b) ĐK [TEX]x\neq 5;x\neq-2[/TEX]
Ta có [tex]\frac{3}{x-5}=\frac{-4}{x+2}\Rightarrow 3(x+2)=-4(x-5)\Leftrightarrow 7x=14\Leftrightarrow x=2[/tex] (thỏa mãn)
c)ĐK [TEX]x\neq0[/TEX]
Ta có [tex]\frac{x}{-2}=\frac{-8}{x}\Rightarrow x^2=16\Leftrightarrow x=2[/tex] hoặc [TEX]x=-2[/TEX](thỏa mãn)
d)ĐK [TEX]x\neq-2[/TEX]
Ta có [tex]\frac{x+2}{5}=\frac{45}{x+2}\Rightarrow (x+2)^2=225\Leftrightarrow x+2=15[/tex] hoặc [TEX]x+2=-15[/TEX][tex]\Leftrightarrow x=13[/tex] hoặc [TEX]x=-17[/TEX](thỏa mãn)
Có gì thắc mắc thì em hỏi lại nhé!^^
 
Top Bottom