Toán 6 Tìm số nguyên n, biết

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
  • Like
Reactions: Tiểu Bạch Lang

Tiểu Bạch Lang

Cựu TMod Toán|Duchess of Mathematics
Thành viên
9 Tháng tư 2020
1,049
1,064
181
17
Hải Dương
THPT Chuyên Nguyễn Trãi
a) [tex]3n-1\vdots n+2\Rightarrow 3(n+2)-7\vdots n+2\Rightarrow 7\vdots n+2\Rightarrow (n+2)\in \left \{ 7;1;-7;;-1 \right \}\Leftrightarrow n\in \left \{ 5;-1;-9;-3 \right \}[/tex]
b) [tex]2n+3\vdots 3n-1\Rightarrow 6n+9\vdots 3n-1\Leftrightarrow 2(3n-1)+12\vdots 3n-1\Leftrightarrow 12\vdots 3n-1\Leftrightarrow (3n-1)\in \left \{ 12;-12;3;4;-3;-4;1;-1;6;-6;2;-2 \right \}[/tex]
[tex]\Rightarrow 3n\in \left \{ -3;3;0 \right \}\Rightarrow n\in \left \{ 0;1;-1 \right \}[/tex] (do n nguyên)
Có gì thắc mắc thì bạn hỏi lại nhé!
 
  • Like
Reactions: Xuân Hải Trần
Top Bottom