Toán 9 Tìm số đo góc

Lena1315

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng tám 2018
406
219
76
18
Hà Nội
THCS Ngoc Lam
Lấy I trên nửa mặt phẳng bờ PN không chứa A sao cho tam giác ANI vuông cân tại N.
Dễ chứng minh [tex]\widehat{MNA}=\widehat{PNI} \rightarrow \Delta{MNA} = \Delta{PNI} \ (c.g.c) \rightarrow MA = IP[/tex]
Lại có [tex]AI^2 =AN^2 +IN^2 =2 .AN^2 \\ AM^2=AP^2+2AN^2 \ (gt) \rightarrow IP^2 = AP^2 + AI^2 \rightarrow \widehat{PAB}=90^o \rightarrow \widehat{PAN}=135^o[/tex]
upload_2020-4-19_23-36-49.png
 
  • Like
Reactions: nguyenduykhanhxt
Top Bottom