Sinh Tìm sách về bài tập di truyền.

Thảo luận trong 'Cách học' bắt đầu bởi thaibinh96dn, 28 Tháng năm 2012.

Lượt xem: 3,521

 1. thaibinh96dn

  thaibinh96dn Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt sáu môn học.


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Hiện em đang học di truyền mà vẫn chưa tìm được sách nên nhờ các anh chị ai có link download sách về bài tập di truyền thì cho em với
   
 2. Em ơi, k dc dẫn nick khác vào diễn đàn đâu nên anh đưa luôn bài tập tại đây cho em làm nhé!

  BÀI 1: GEN – MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN


  Câu 1. /

  Nguyên tắc bán bảo toàn có nghĩa là

  a Phân tử ADN con được tạo thành có một nửa giống phân tử ADN mẹ

  b Phân tử ADN được tạo thành có 1 nửa đoạn có trình tự giống ADN mẹ

  c ADN con có 1 mạch có nguồn gốc từ ADN mẹ, mạch còn lại từ môi trường

  d 1 nửa số phân tử ADN con tạo ra có trình tự giống ADN mẹ

  Câu 2. /

  Những sản phẩm nào sau đây do gen mã hóa

  a ARN hoặc prôtêin

  b ARN hoặc polipeptit

  c ADN hoặc prôtêin

  d ADN hoặc ARN

  Câu 3. /

  Bộ gen của vi khuẩn nằm ở cấu trúc nào

  a ARN

  b Plasmit

  c ADN dạng vòng

  d ADN thẳng

  Câu 4. /

  Những đoạn không mã hóa axit amin trên gen được gọi là

  a Vùng kết thúc

  b Intrôn

  c Vùng khởi đầu

  d Exôn

  Câu 5. / Trong các bộ 3 sau bộ 3 nào qui định axit amin Metiônin

  a AUG

  b UAA

  c UAG

  d UGA

  Câu 6. / Giai đoạn tổng hợp ADN mới trong quá trình tái bản ADN chịu sự điều khiển

  của enzim nào

  a ADN-restrictaza

  b ADN-polimeraza

  c ADN-ligaza

  d ADN-Toipoisomeraza

  Câu 7. / Bazơ nitric gắn với đường đêôxiribô trong cùng một nuclêôtit ở vị trí cacbon
  số

  a 4’

  b 3’

  c 1’

  d 2’

  Câu 8. / Đặc điểm của các vòng xoắn trong ADN là

  a Có số cặp nuclêôtit khác nhau

  b Luôn chứa một loại đơn phân nhất định

  c Lặp đi lặp lại mang tính chu kỳ

  d Có chiều dài tương đương với chiều dài của 20 nuclêôtit

  Câu 9. / Trong thành phần của nuclêôtit trong phân tử ADN không có chứa chất nào
  sau đây

  a Bazơ nitric loại timin

  b Bazơ nitric loại uraxin

  c Đường đêôxiribô

  d Axit phôtphoric

  Câu 10. / Một gen có chứa 1198 liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit thì có khối lượng
  bằng bao nhiêu

  a 621000 đơn vị cacbon

  b 720000 đơn vị cacbon

  c 480000 đơn vị cacbon

  d 360000 đơn vị cacbon

  Câu 11. / Trên một mạch của gen có 250 ađênin và 350 timin và gen có 30% xitôzin.

  Khối lượng của gen bằng  a 540000 đơn vị cacbon

  b 720000 đơn vị cacbon

  c 360000 đơn vị cacbon

  d 900000 đơn vị cacbon

  Câu 12. / Phát biểu nào dưới đây không đúng

  a Các liên kết hóa trị giữa các nu trong chuỗi pôlinu là các liên kết bền vững do đó các tác

  nhân đột biến phải có cường độ mạnh mới có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc của ADN

  b Cơ chế nhân đôi của ADN đặt cơ sở cho sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể

  c Phân tử ADN đóng và tháo xoắn có tính chu kì trong quá trình phân bào nguyên nhiễm

  d Việc lắp ghép các nuclêotit theo nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi đảm bảo

  cho thông tin di truyền được sao chép lại một cách chính xác


  Câu 13. / Một
  gen nhân đôi 1 lần và đã sử dụng của môi trường 2400 nuclêôtit, trong

  đó có 20% ađênin. Số liên kết hiđrô có trong mỗi gen con được tạo ra là

  a 2130 liên kết

  b 3120 liên kết

  c 2310 liên kết

  d 1230 liên kết

  Câu 14. / Thành phần nguyên tố cấu tạo nên ADN bao gồm

  a C, H, O, S

  b C, H, O, N, S

  c C, H, O, N, P

  d C, H, O, N

  Câu 15. / Mục đích của tự nhân đôi ADN là

  a Chuẩn bị cho sự tổng hợp prôtêin trong tế bào

  b Làm tăng lượng tế bào chất trong tế bào

  c Chuẩn bị cho sự phân chia tế bào

  d Tạo ra nhiều tế bào mới

  Câu 16. / Kết luận nào sau đây về ADN là đúng theo nguyên tắc bổ sung

  a A + G có số lượng bằng T + X

  b A + T có số lượng ít hơn G + X

  c A = T = G = X

  d A + G có số lượng nhiều hơn T + X

  Câu 17. / ADN không thực hiện chức năng nào sau đây

  a Bảo quản thông tin di truyền

  b Chứa nhiễm sắc thể

  c Truyền thông tin di truyền qua các thế hệ

  d Chứa gen mang thông tin di truyền

  Câu 18. / Đơn phân của ADN và đơn phân của ARN không giống nhau ở thành phần nào

  sau đây


  a Loại bazơ nitric ađênin

  b Loại axit trong đơn phân

  c Loại bazơ nitric guanin

  d Phân tử đường trong đơn phân

  Câu 19. / ADN có trong thành phần nào sau đây của tế bào

  a Chỉ có ở bào quan

  b Chỉ có ở trong nhân

  c Phần lớn ở trong nhân và một ít ở bào quan

  d Màng tế bào

  Câu 20. / Trong tế bào sống, gen có thể có ở vị trí nào

  a Ở bất kỳ đâu có ADN

  b Chỉ ở tế bào chất

  c Gắn trên mảng sinh chất

  d Chỉ ở NST

  Câu 21. / Trong tế bào nhân thực gen không có ở

  a Ti thể

  b Nhiễm sắc thể

  c Trung thể

  d Lục lạp

  Câu 22. / Gen phân mảnh có đặc tính là

  a Chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh một nơi

  b Do các đoạn Ôkazaki gắn lại

  c Có những vùng mã hóa xen kẽ những đoạn không mã hóa

  d Gồm các đoạn Nuclêotit không nối nhau liên tục

  Câu 23. / Nếu cùng chứa thông tin của 500 axit amin như nhau, thì gen ở tế bào nhân

  thực và tế bào nhân sơ, gen nào dài hơn


  a Ở tế bào nhân sơ dài hơn

  b Ở tế bào nhân thực dài hơn

  c Dài bằng nhau

  d Lúc hơn, lúc kém tùy loài

  Câu 24. / Mã di truyền là

  a Thành phần các axit amin qui định tính trạng

  b Trình tự nu mã hóa cho axit amin

  c Số lượng Nu mã hóa cho axit amin

  d Toàn bộ các nu và axit amin ở tế bào

  Câu 25. / Bộ 3 mở đầu của sinh vật nhân thực là

  a AGG

  b UGA

  c UAG

  d AUG

  Câu 26. / Tính thoái hóa của mã di truyền thể hiện ở điểm

  a 1 bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin

  b Được đọc liên tục 1 chiều không gối lên nhau

  c Mọi loài sinh vật đều dùng chung 1 bộ mã

  d 1 loại axit amin thường được mã hóa bởi nhiều bộ ba

  Câu 27. / Dấu hiệu để nhận biết mạch gốc là

  a Mạch bên trái, chiều 3' - 5'

  b Mạch ở phía trên, chiều 5' - 3

  c Có codon mở đầu là 3' XAT 5'

  d Có codon mở đầu là 5' XAT 3'

  Câu 28. / Trên ADN, mã di truyền được đọc như thế nào

  a Từ 1 điểm xác định theo từng bộ 3 ở 2 mạch

  b Từ giữa gen sang 2 đầu, theo từng bộ 3

  c Từ điểm bất kì, theo từng bộ 3 trên mạch gốc

  d Từ 1 điểm xác định, theo từng bộ 3 ở mỗi mạch

  Câu 29. / Đầu 5' và 3' của chuỗi ADN có ý nghĩa gì?

  a Đầu 5' có đường 5C, còn đầu 3' không có

  b Đầu 5' có 5C tự do, đầu 3' có 3C tự do

  c 5' là C5 của đường gắn với nhóm P tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do

  d 5' là C5 của photphat gắn với đường tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do

  Câu 30. / Gen có 2 mạch đối song song thì mạch bổ sung với mạch gốc là

  a Mạch có chiều 3' - 5'

  b Mạch có mã khởi đầu là 5' ATG 3'

  c Mạch có mã khởi đầu là 3' ATG 5'

  d Mạch có chiều 5' - 3'
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Đáp án:
  1_c... 2_b... 3_c... 4_b... 5_a... 6_b... 7_b... 8_c... 9_b... 10_d... 11_d... 12_c... 13_b... 14_c... 15_c... 16_a... 17_b... 18_d... 19_c... 20_a... 21_c... 22_c... 23_b... 24_b... 25_d... 26_d... 27_d... 28_d... 29_c... 30_b...

  %%-%%-%%- Chúc em học tập tốt nhé! %%-%%-%%-   
  linhngocbebe111@gmail.com thích bài này.
 3. BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ


  Câu 31. / Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra tại đâu

  a Nhân tế bào

  b Tế bào chất

  c mARN

  d Ribosome

  Câu 32. / Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

  a Chiều tổng hợp của enzim ARN-polimeraza là chiều 5’-3’

  b Ở tế bào nhân sơ, sau khi phiên mã các đoạn intron sẽ bị loại bỏ

  c Ở tế bào nhân chuẩn mARN vừa được tổng hợp gọi là mARN sơ khai

  d Trong phiên mã, mạch được chọn làm khuôn là mạch 3’-5’

  Câu 33. / Polixôm là

  a Một loại ribôxôm chỉ có ở sinh vật nhân sơ

  b Một loại ribôxôm chỉ có ở sinh vật nhân chuẩn

  c Một nhóm ribôxôm cùng hoạt động trên một phân tử mARN vào cùng 1 thời điểm

  d Một loại enzim có vai trò xúc tác quá trình sinh tông hợp prôtêin

  Câu 34. / Đặc điểm của prôtêin bậc 4 khác biệt với prôtêin các bậc còn lại là

  a Cấu tạo từ 2 mạch pôlipeptit

  b Có các liên kết hiđrô

  c Cấu tạo từ 2 hay nhiều mạch pôlipeptit

  d Có các liên kết peptit giữa các đơn phân

  Câu 35. / Mỗi axit amin được cấu tạo bởi 3 thành phần nào sau đây

  a Đường ribô, axit phôtphoric, bazơ nitric

  b Axit phôtphoric, nhóm amin, nhóm gốc

  c Đường đêôxiribô, axit phôtphoric, bazơ nitric

  d Nhóm amin, nhóm cacbôxyl, nhóm gốc

  Câu 36. / Hoạt động nào sau đây của gen cấu trúc được xem là chuẩn bị cho quá trình tổng

  hợp prôtêin

  a Dịch mã

  b Sao mã

  c Tự sao

  d Tự nhân đôi

  Câu 37. / Đặc điểm có trong cấu trúc của prôtêin mà không có trong cấu trúc của ADN và
  ARN là

  a Trên mạch cấu tạo có các vòng xoắn

  b Có các liên kết peptit giữa các axit amin

  c Có tính đa dạng và tính đặc trưng

  d Có cấu tạo 1 mạch

  Câu 38. / Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là

  a Tự sao b Giải mã

  c Khớp mã d Sao mã

  Câu 39. / Trong tổng hợp prôtêin, axit amin không tham gia vao cấu trúc của phân tử
  prôtêin, dù trước đó đã được tổng hợp là

  a Axit amin thứ nhất

  b Axit amin cuối cùng

  c Axit amin thứ hai

  d Axit amin mở đầu

  Câu 40. / Tổng hợp prôtêin xảy ra ở

  a Tế bào chất

  b Nhiễm sắc thể

  c Nhân tế bào

  d Tất cả các bào quan

  Câu 41. / Hoạt động nào sau đây trong tế bào mở đầu cho quá trình giải mã tổng hợp prôtêin

  a Lắp đặt các axit amin vào ribôxôm

  b Hình thành liên kết peptit giữa các axit amin

  c Tổng hợp mARN

  d Hoạt hoá axit amin

  Câu 42. / Nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện Okazaki là

  a ARN-pôlimeraza chỉ trược theo chiều 5' - 3'

  b Nguyên tắc bán bảo toàn chi phối ADN tự sao

  c Pôlinuclêotit mới chỉ tạo thành theo chiều 5' - 3'

  d Nguyên tắc bổ sung chi phối sự lắp ráp nuclêotit

  Câu 43. / Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, cấu trúc nào làm nhiệm vụ vận chuyển axit
  amin

  a ADN b rARN

  c mARN d tARN

  Câu 44. / Phân tử mang mật mã trực tiếp cho ribôxôm dịch mã là

  a mARN b rARN

  c ADN d tARN

  Câu 45. / Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã

  a mARN b ADN

  c tARN d rARN

  Câu 46. / Có thể gọi mARN là

  a Bản dịch mã

  b Bản mã sao

  c Bản mã đối

  d Bản mã gốc

  Câu 47. / Thực chất của quá trình dịch mã là

  a Chuyển trình tự nuclêôtit thành trình tự axit amin trong Protêin

  b Tạo ra chuỗi ribônuclêôtít từ chuỗi nuclêôtít

  c Chuyển trình tự ribônuclêôtít thành trình tự nuclêôtít

  d Tạo ra phân tử Prôtêin có cấu trúc bậc cao

  Câu 48. / Phiên mã ngược là hiện tượng

  a Từ ADN tổng hợp ARN

  b Từ Prôtêin tổng hợp ARN

  c Từ ARN tổng hợp ADN

  d Từ ADN tổng hợp prôtêin

  Câu 49. / Phân tử đóng vai trò giải mã trong tổng hợp protêin là

  a tARN

  b mARN

  c ADN

  d rARN

  Câu 50. / Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

  a Ở tế bào nhân sơ, sau khi phiên mã các đoạn intron sẽ bị loại bỏ

  b Ở tế bào nhân chuẩn mARN vừa được tổng hợp gọi là mARN sơ khai

  c Trong phiên mã, mạch được chọn làm khuôn là mạch 3’-5’

  d Chiều tổng hợp của enzim ARN-polimeraza là chiều 5’-3’

  BÀI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

  Câu 51. / Điều hòa hoạt động gen ở cấp độ dịch mã chủ yếu là  a Loại bỏ prôtêin chưa cần  b Ổn định số lượng gen trong hệ gen  c Điều khiển lượng mARN được tạo ra  d Điều hòa thời gian tồn tại của mARN  Câu 52. / Khi một gen nào đó bị đóng, không hoạt động, đó là biểu hiện điều hòa hoạt động

  gen ở cấp độ  a Trước phiên mã  b Sau dịch mã  c Phiên mã  d Sau phiên mã  Câu 53. / Promotor -(P) - là  a Cụm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng  b Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế  c Vùng khởi động đầu gen nơi bắt đầu phiên mã  d Vùng vận hành chi phối cụm gen cấu trúc  Câu 54. / Operator (O) là  a Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế  b Cụm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng  c Vùng điều hòa đầu gen nơi khởi đầu phiên mã  d Vùng vận hành có thể liên kết prôtêin ức chế  Câu 55. / Regulator (R) là  a Vùng vận hành chi phối cụm gen cấu trúc  b Vùng điều hòa đầu gen nơi khởi đầu phiên mã  c Cụm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng  d Vùng mã hóa ở gen điều hòa tạo prôtêin ức chế  Câu 56. / Trong một Operon, nơi đầu tiên ARN-polimerase bám vào là  a Vùng điều hòa  b Vùng vận hành  c Vùng chỉ huy  d Vùng khởi động  Câu 57. / Đối với hoạt động của Operon, chất cảm ứng có vai trò  a Vô hiệu hóa prôtêin ức chế  b Hoạt hóa ARN-polimerase  c Hoạt hóa vùng khởi động  d Ức chế gen điều hòa  Câu 58. / Theo mô hình Operon Lac ở E.coli, khi nào gen điều hòa hoạt động  a Khi môi trường nhiều lactose  b Cả khi có hoặc không có đường lactose trong môi trường  c Khi môi trường có lactose  d Khi môi trường không có lactose  Câu 59. / Đối với Operon Lac ở E.coli thì lactose có vai trò gì  a Chất kích thích  b Chất bất hoạt  c Chất cảm ứng  d Chất ức chế  Câu 60. / Một Ôpêrôn là  a Cụm gen chỉ huy hoạt động của các gen cấu trúc  b Hệ thống gen làm nhiệm vụ kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế  c Hệ thống nhiều gen cùng phối hợp điều hòa hoạt động tổng hợp prôtêin  d Cụm các gen cấu trúc kiểm soát việc tổng hợp các polipeptit  ------------------------------------------------------------------

  Đáp án:

  51_d... 52_c... 53_c... 54_d... 55_d... 56_d... 57_a... 58_b... 59_c... 60_c...31_d... 32_b... 33_c... 34_c... 35_d... 36_b... 37_b... 38_b... 39_d... 40_a... 41_d... 42_c... 43_d... 44_a... 45_a... 46_b... 47_a... 48_c... 49_a... 50_a...

  %%-%%-%%- Chúc em học tập tốt nhé! %%-%%-%%-


   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2012
 4. BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN

  Câu 61. / Các bazơ nitơ dạng nào thường kết cặp không đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến

  a Dạng hiếm

  b Dạng G-X

  c Dạng A-T

  d Dạng thường

  Câu 62. / Đột biến biến đổi bộ 3 UAU thành UAA gọi là dạng đột biến gì

  a Đột biến vô nghĩa

  b Đột biến nhầm nghĩa

  c Đột biến đồng nghĩa

  d Đột biến sai nghĩa

  Câu 63. / Trong các tác nhân sau tác nhân nào không gây ra đột biến

  a Các loại virut gây bệnh

  b Các loại hoá chất như xà phòng, thuốc tím, chất sát trùng

  c Các tác nhân vật lí như tia X, tia cực tím

  d Các tác nhân hoá học như cônxixin, nicôtin

  Câu 64. / Phát biểu nào sau đây là đúng về thể đột biến

  a Là cơ thể mang biến dị tổ hợp được biểu hiện ra kiểu hình

  b Là cơ thể mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình

  c Là cơ thể mang đột biến gen trội

  d Là cơ thể mang đột biến ở dạng tiềm ẩn

  Câu 65. / Khi thay thế một cặp nu này bằng cặp nu kia thì

  a Chỉ có bộ 3 có nu bị thay thế mới thay đổi

  b Toàn bộ các bộ 3 của gen bị thay đổi

  c Các bộ 3 từ vị trí bị thay thế trở đi sẽ thay đổi

  d Nhiều bộ 3 trong gen bị thay đổi

  Câu 66. / Rối loạn phân li của toàn bộ nhiễm sắc thể (NST) trong nguyên phân sẽ làm xuất
  hiện dòng tế bào

  a 2n b 4n

  c 5n d 3n

  Câu 67. / Đột biến gen là những biến đổi

  a Trong cấu trúc NST xảy ra trong quá trình phân chia tế bào

  b Trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nu

  c Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử hoặc tế bào

  d Trong cấu trúc gen liên quan đến một vài nu đặc biệt trên gen

  Câu 68. / Một gen B sau đột biến đã gay hậu quả là làm cho protein tương ứng khác 1 axit
  amin so với protein bình thường. Vậy đột biến trên gen có thể là:

  a Thêm 1 bộ 3 mã bất kì vào vị trí bất kì

  b Thêm 1 bộ 3 mã KT vào cuối gen

  c Thêm 1 bộ 3 mã MĐ vào đầu gen

  d Thay thế 1 cặp nu này = 1 cặp nu khác

  Câu 69. / Đột biến gen là những biến đổi

  a Liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp nu, xảy ra tại 1 điểm nào đó của phân tử ADN

  b Kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường

  c Trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào

  d Kiểu gen của cơ thể do lai giống

  Câu 70. / Dạng đột biến gen nào làm biến đổi cấu trúc của phân tử protein tương ứng nhiều
  nhất?

  a Mất 1 cặp nu ở bộ mã liền sau mã MĐ

  b Mất 1 cặp nu ở bộ mã liền trước mã KT

  c Mất 3 cặp nu ở 2 bộ mã liền kề nhau

  d Thay thế 1 cặp nu ở bộ mã liền sau mã MĐ

  Câu 71. / Dạng đột biến gen cấu trúc nào làm biến đổi vật chất di truyền nhưng thành phần,
  số lượng và trình tự các axit amin của phân tử protein do gen đó quy định không thay đổi?

  a Do các dạng Đột biến dịch khung làm các mã bộ 3 được đọc muộn hoặc sớm hơn so với
  ban đầu.

  b Do thay đổi 3 cặp nu trên cùng 1 mã bộ 3.

  c Không thể xảy ra dạng Đột biến mà phân tử protein không có thay đổi nào.

  d Do các dạng Đột biến điểm tạo ra Đột biến đồng nghĩa

  Câu 72. / Nguyên nhân gây bệnh thiếu máu do hồng cầu hình liềm không có đặc điểm nào
  sau đây

  a Thay thế axit glutamic thành axit amin valin

  b Đột biến gen thay 1 cặp nu

  c Đột biến xảy ra ở bộ 3 thứ 6 trên gen

  d Đột biến mất 1 cặp nu

  Câu 73. / Chất hóa học 5-brom uraxin có tác dụng gây đột biến gen dạng nào

  a Thay thế G, biến đổi cặp G-X thành A-T

  b Thay thế A, biến đổi cặp A-T thành G-X

  c Thay thế X, biến đổi cặp G-X thành A-T

  d Thay thế T, biến đổi cặp A-T thành G-X

  Câu 74. / Cho đoạn gen có trình tự như sau: ...ATAXTXGTGAGAAXT... có bao nhiêu aa
  được qui định bởi đoạn gen trên

  a 4 b 3

  c 5 d 2

  Câu 75. / Cho đoạn gen: ...TAXAGTXTAXGTXAG... Dạng đột biến nào sau đây là nghiêm
  trọng nhất

  a Đột biến G cuối cùng thành T

  b Đột biến A thứ 4 thành T

  c Đột biến G thứ 5 thành T

  d Đột biến G cuối cùng thành A

  Câu 76. / Đột biến gen bao gồm những dạng nào

  a Mất, thay, đảo và chuyển cặp nuclêôtit

  b Mất, thay, nhân và lặp cặp nuclêôtit

  c Mất, thay, thêm và đảo cặp nuclêôtit

  d Mất, nhân, thêm và đảo cặp nuclêôtit

  Câu 77. / Dạng đột biến dưới đây gây hậu quả lớn nhất là

  a Mất 3 cặp nuclêôtit đầu tiên của gen

  b Thêm 1 cặp nuclêôtit vào trước cặp nuclêôtit đầu tiên của gen

  c Mất 3 cặp nuclêôtit sau cùng của gen

  d Thay 1 cặp nuclêôtit đầu tiên của gen

  Câu 78. / Yếu tố dưới nào đây không phải cơ chế phát sinh của đột biến gen là

  a Các tác nhân gây đột biến làm đứt phân tử ADN

  b Sự trao đổi chéo không bình thường của các crômatit

  c Rối lọan trong quá trình tự nhân đôi ADN

  d ADN bị đứt và đọan đứt ra được nối vào vị trí khác của ADN

  Câu 79. / Đột biến gen hoặc đột biến điểm là

  a Thay đổi một vài thành phần hóa học của gen

  b Thay đổi số lượng 1 hay vài gen ở tế bào

  c Thay đổi vị trí một vài gen trên NST

  d Thay đổi cấu trúc gen liên quan đến 1 cặp nuclêôtit

  Câu 80. / Tần số đột biến gen ở tự nhiên dao động trong khoảng

  a 10-4 đến 10-6

  b 10-1 đến 10-3

  c 10-2 đến 10-6

  d 10-5 đến 10-7
  ------------------------------------------------------------------

  Đáp án:

  61_a... 62_a... 63_b... 64_b... 65_a... 66_b... 67_b... 68_d... 69_a... 70_a... 71_d... 72_d... 73_d... 74_a... 75_c... 76_c... 77_b... 78_b... 79_d... 80_a...


  %%-%%-%%- Chúc em học tập tốt nhé! %%-%%-%%-

   
 5. hardyboywwe

  hardyboywwe Guest

  Em có thể down về và tham khảo cuốn sách này tại đây nhé!


  Chúc em học tốt!  p/s: Những chủ đề thế này thì không nên lạm dụng chức năng hỏi bài em nhé.
   
  Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2012
 6. thaibinh96dn

  thaibinh96dn Guest

  Anh heroineladung pót bài tập được không, anh đưa file lên Mediafire rồi post link lên cũng được,!

  Anh hardyboywwe em chịu á!..ko tải được... mấy cái thể loại ni nó bắt mình phải nhắn tin tùm lum hết
  Hai anh đi đâu rồi
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2012
 7. Em tham khảo tại cái này tại đây nhé!
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2012
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY