Toán Tìm quỹ tích toạ độ

PONI_2K4

Học sinh
Thành viên
6 Tháng bảy 2017
39
14
44
19
Đà Nẵng
THPT Hoàng Hoa Thám
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng d1:[tex]\frac{x-1}{-2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-4}{3}[/tex] và d2: [tex]\left\{\begin{matrix} x=-1+t\\ y=t \\ z=-2+3t \end{matrix}\right.[/tex]. Gọi M, N là 2 điểm bất kì trên d1 d2 , gọi I là trung điểm MN. Khi đó tập hợp các điểm I là:
A. Mặt phẳng (Q): 6x +9y+8z+8=0

B. Hai đường thẳng [tex]\Delta1:\left\{\begin{matrix} x=1+2t \\ y=-2\\ z=4+3t \end{matrix}\right.[/tex] và [tex]\Delta 2: \left\{\begin{matrix} x=1-3t \\ y=-2 \\ z=4+2t \end{matrix}\right.[/tex]
C. Mặt phẳng (P) : 6x+9y+z+14+0
D. Hai đường thẳng l
1 :[tex]\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z+5}{3}[/tex] và l2 :[tex]\frac{x-1}{-2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+5}{3}[/tex]
 
Top Bottom