Vật lí 11 Tìm q

Rau muống xào

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
10 Tháng tám 2021
2,498
1
2,617
431
20
Nghệ An
ngoc610Khi thiết lập điện trường [imath]\overrightarrow{E}[/imath], tại vị trí cân bằng dây treo hợp với góc thẳng đứng [imath]1[/imath] góc [imath]\alpha[/imath]
Ta có vật sẽ bị kéo lệch tối đa góc [imath]2\alpha[/imath]
Cung tròn có chiều dài là: [imath]L=l2\alpha\Rightarrow \alpha=0,13rad[/imath]
Tại vị trí cân bằng [imath]\overrightarrow{P} +\overrightarrow{F}+\overrightarrow{T}=0[/imath]
[imath]\Rightarrow \tan \alpha =\dfrac{F}{P}\Rightarrow E.q=mg\tan \alpha\Rightarrow q=\dfrac{mg\tan\alpha}{U/d}[/imath]

Chúc bạn học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề điện tích điện trường
 
Top Bottom