Toán 10 Tìm phương trình đường thẳng $(d): \ y=ax+b$

Di Quân 2k6

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
55
40
26
Hà Nội
THPT Đông Anh
Last edited by a moderator:

Ngoc Anhs

Cựu TMod Toán
Thành viên
4 Tháng năm 2019
5,480
3,894
646
19
Ha Noi
Hà Nam
trường thpt b bình lục
Vì sao lại ra cái điều kiện này (phần gạch đỏ trên cùng). Tại sao OA lại phá dấu trị tuyệt đối thành -b/a (phần gạch đỏ dưới) nhỉ?
  • Thứ nhất là tại sao lại có cái điều kiện (Thật ra thì cái điều kiện đó bị sai nhá):
Để ý thấy đề bài cho là tia $Ox$ với tia $Oy$, mà tia thì bị giới hạn nhé, chỉ tính từ đầu $O$ trở ra hết phần dương
Mà đường thẳng $d$ tạo với 2 tia một tam giác vậy thì $d$ sẽ phải như này:
783b7f46916d66333f7c.jpg
tức là $d$ nghich biến trên $R$ suy ra $a<0$, và $d$ phải cắt cả 2 tia $Ox, \ Oy$ (tia nhé, ko phải trục)
Mà [tex]d\bigcap Oy=(0;b)[/tex], nên [tex]b>0[/tex]
[tex]\left\{\begin{matrix} a=3-b\\ a<0 \end{matrix}\right.\Rightarrow b>3[/tex]
Vậy điều kiện là $a<0, \ b>3$
  • Thứ 2 là tại sao phá dấu giá trị tuyệt đối lại vẫn là [tex]\frac{-b}{a}[/tex]
Trước tiên đừng nhầm là [tex]\frac{-b}{a}[/tex] có dầu trừ thì nó âm nhé :D
Giống như giải thích ở trên thì $a<0, \ b>0$ vậy thì [tex]\frac{b}{a}<0\Rightarrow -\frac{b}{a}>0\Rightarrow \left | -\frac{b}{a} \right |=-\frac{b}{a}[/tex]
 
Top Bottom