Toán 11 Tìm nghiệm nguyên của phương trình có biến x,y

kido2006

TMod Toán
Cu li diễn đàn
26 Tháng một 2018
1,496
1
2,377
266
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
[tex]x(x-2)(x-3)(x-5)=y^2[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (x^2-5x)(x^2-5x+6)=y^2[/tex]
Đặt [tex]x^2-5x+3=t[/tex] [tex](t\geq \frac{-13}{4})[/tex]
[tex]\Rightarrow (t-3)(t+3)=y^2[/tex]
[tex]\Leftrightarrow t^2-9=y^2\Leftrightarrow (t-y)(t+y)=9[/tex]
Ta có bảng sau
upload_2021-5-8_10-45-22.png


[tex]\Rightarrow t\epsilon \left \{ 3;-3;5 \right \}[/tex]

[tex]\cdot Với .y=0\Rightarrow \begin{bmatrix} x=0\\ x=2\\ x=3\\ x=5 \end{bmatrix}[/tex]
[tex]\cdot Với.t=5\Rightarrow \begin{bmatrix} x=\frac{5+\sqrt{33}}{2}\\ x=\frac{5-\sqrt{33}}{2} \end{bmatrix} (loại)[/tex]

[tex] Vậy .y=0 \vee \begin{bmatrix} x=0\\ x=2\\ x=3\\ x=5 \end{bmatrix}[/tex]
 
  • Like
Reactions: Tungtom
Top Bottom